Asset Management Slovenskej sporiteľne vlani so ziskom 1,49 mil. eur

|
Ilustračné foto. SITA/AP/Paulo Duarte

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne (SLSP) dosiahla vlani čistý zisk 1,49 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 20,6 %. Tým sa podľa vyjadrení firmy potvrdilo, že aj v uplynulom roku bola ekonomicky stabilná a kapitálovo silná. V sledovanom období nečerpala úvery ani nevykazovala žiadne záväzky voči tretím osobám. Čisté výnosy z poplatkov a provízií v minulom roku stúpli o 1,6 % na takmer 4 mil. eur. Hodnota majetku v podielových fondoch ku koncu vlaňajška dosiahla približne 1,7 mld. eur.

V roku 2019 odvetvie kolektívneho investovania zopakovalo podľa vyjadrení spoločnosti svoj rastový výsledok z predchádzajúceho roka, keď sa objem pod správou zvýšil na 10,3 mld. eur. Dominantným trendom na trhu bol rast objemov v zmiešaných podielových fondoch. Aj v spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne bol vlani dominantným produktom predaj zmiešaných fondov. Rok 2019 sa na trhoch vyvíjal podľa vyjadrení firmy veľmi priaznivo, napriek negatívnym vyhliadkam na konci roka 2018, kedy sa čakalo skôr výraznejšie spomalenie globálnej ekonomiky, zvyšovanie úrokových sadzieb a sprísňovanie politiky centrálnych bánk.

O spoločnosti

Správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne bola založená 21. júna 2001 a do Obchodného registra SR bola zaregistrovaná 25. septembra 2001. Jediným akcionárom spoločnosti je Erste Asset Management, GmbH. Hlavnou materskou spoločnosťou je Erste Group Bank AG.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Asset Management Slovenskej sporiteľne