Celkový objem obchodov na bratislavskej burze v apríli poklesol

BCPB obchodovanie
Ilustračné foto SITA/Marián Peiger

Aj v apríli sa záujem investorov upriamoval na dlhové cenné papiere.

Bratislavskej burze sa v apríli v obchodovaní až tak nedarilo, keď celkový objem výraznejšie poklesol. Na Burze cenných papierov v Bratislave sa v štvrtom mesiaci uskutočnili obchody za 8,85 mil. eur. Išlo o necelé štyri stovky transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo viac ako 21,5 tisíca cenných papierov. Avšak objem medzimesačne poklesol o 66,3 % a medziročne o 78,4 %.

Aj v apríli sa záujem investorov upriamoval na dlhové cenné papiere. Takmer 94 % dosiahnutého objemu pochádzalo z obchodov s dlhopismi. Išlo o transakcie za 8,29 mil. eur. Obchody s akciami boli tak v menšine, vo finančnom vyjadrení to bola suma niečo vyše pol milióna eur.

Počas apríla sa na trhu nezačalo obchodovanie so žiadnou novou emisiou akcií. V rámci dlhopisov sa na regulovanom voľnom trhu začalo obchodovanie s jednou emisiou podnikových dlhopisov za 10 mil. eur. Na kótovanom hlavnom trhu sa začalo obchodovanie s emisiou štátnych dlhopisov za 1 mld. eur. Zároveň boli navýšené iné emisie štátnych dlhopisov o sumu 245,6 mil. eur. Ukončilo sa aj obchodovanie s dvomi emisiami hypotekárnych záložných listov a jednou emisiou podnikových dlhopisov za 155 mil. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral apríl na úrovni 358,955 bodu, čo predstavovalo 2,44-percentný medzimesačný nárast a 8,72-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 361,462 bodu dosiahol index 4. apríla a mesačné minimum 345,807 bodu nadobudol svojou hodnotou 15. apríla.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BCPB Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.