Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania by sa mala zjednodušiť

Obchodovanie graf
Ilustračné foto SITA/AP

Ministerstvo financií SR plánuje zmeny v zákone o kolektívnom investovaní. Cieľom novely, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania, je prebratie eurosmernice. Tá odstraňuje prekážky, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania. Účinnosť sa navrhuje na 2. augusta 2021.

Eurosmernica zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania. Tým prispieva k vyššej ochrane investorov, ktorí investovali prostriedky do cezhraničných fondov. Zároveň smernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy.

Vyššia transparentnosť

Zjednodušenie podmienok pre cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania spočíva najmä vo vyššej transparentnosti lokálnych regulačných pravidiel pre správcov fondov kolektívneho investovania. To má prispieť k odbúraniu nákladov na právne preskúmavanie regulačných pravidiel v jednotlivých krajinách EÚ. Zároveň sa harmonizujú požiadavky na distribúciu fondov kolektívneho investovania v hostiteľských krajinách a na spôsob výmeny informácií medzi regulačnými orgánmi.

Návrhom zákona sa tiež upravujú aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo napomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania. Zároveň sa rozširujú možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektami, ktoré vykonávajú určité aktivity v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR