Čisté predaje a výkonnosť fondov sa postarali o rast aktív v kolektívnom investovaní

Obchodovanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Po útlme v predošlom roku sa objem spravovaných aktív v sektore kolektívneho investovania počas prvého polroka vrátil k rastu. Čistá hodnota aktív za všetky tuzemské a na Slovensku distribuované zahraničné podielové fondy sa zvýšila o 771 mil. eur. Tým sa na konci šiesteho mesiaca priblížila podľa Národnej banky Slovenska k úrovni 9,2 mld. eur. V porovnaní so začiatkom roka sa čistá hodnota aktív sektora zvýšila o 9 %.

Zahraničné fondy rástli rýchlejšie

Z celkového absolútneho prírastku pripadlo na tuzemské podielové fondy 530 mil. eur. Zvyšok tvorili zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktoré však v relatívnom vyjadrení napredovali podľa centrálnej banky rýchlejším tempom ako tuzemské. Pri zahraničných to bol totiž nárast o 14 % a pri tuzemských o 8 %. Podiel zahraničnej zložky tak aj z hľadiska stavu čistej hodnoty aktív opäť mierne stúpol na 22 %.

Vysoká dynamika objemu aktív je podľa národnej banky výsledkom súbehu prílevu nových prostriedkov do sektora a dobrej výkonnosti podielových fondov. Čisté predaje tuzemských podielových fondov za prvy polrok 2019 dosiahli kladnú hodnotu 258 mil. eur, čo bolo o niečo viac ako za cely uplynuly kalendárny rok. Dopyt klientov sa tak zvýšil na úroveň z roka 2017, ktorý sa predajnosťou podielových listov radí podľa centrálnej banky medzi tie úspešnejšie.

Náklady na poplatky klesli

Správcovské spoločnosti spravujúce tuzemské podielové fondy dosiahli v prvom polroku čisty zisk na úrovni 17 mil. eur. Medziročne tak dokázali zvýšiť svoju ziskovosť o 13 %. Hlavným faktorom tohto zlepšenia bol podľa národnej banky pokles nákladov vynaložených na poplatky a provízie. Okrem jednej všetky správcovské spoločnosti vykázali nárast hospodárskeho výsledku aj na individuálnej báze.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom