ŠPECIÁL: Investovanie Slovákov ovplyvňujú hlavne nízke úrokové sadzby

||
Ilustračné foto. pixabay.com

Prostredie nízkych úrokových sadzieb bude pokračovať, výkyvy na trhoch však môžu byť častejšie.

Trh kolektívneho investovania na Slovensku sa tešil dôvere investorov aj v tomto roku. Do podielových fondov pribudlo od januára do októbra takmer 500 miliónov eur a členovia Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) zaznamenali čistú hodnotu aktív v podielových fondoch vo výške 6,62 mld. eur. Podľa člena predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Romana Vlčeka pritom fondy priniesli klientom vo väčšine prípadov pozitívnu výkonnosť. „Najviac boli žiadané zmiešané podielové fondy a stále aj dlhopisové fondy. Naopak úbytok investícií sme pozorovali v peňažných a fondoch krátkodobých investícií,“ zhodnotil tohtoročný vývoj pre náš portál Vlček.

OPF
SASS

Investičný horizont je dôležité dodržať
Investovanie v tomto roku pritom podľa analytika spoločnosti Fincentrum Petra Világiho ovplyvňujú najmä veľmi nízke úrokové sadzby, ktoré klientov nútia hľadať alternatívy k  termínovaným účtom. „Sú tak otvorenejší investovaniu do podielových fondov. Často sa však orientujú podľa minulých výkonností, čo ich láka nakupovať aj rizikovejšie akciové fondy. Ak rozumejú riziku a ich investičný horizont je dostatočne dlhý, tak je to samozrejme správne rozhodnutie. No ak sa rozhodujú výlučne na základe minulej výkonnosti, tak pri prvom poklese v panike predávajú a na investícii prerobia,“ upozorňuje Világi.

Výnimkou v tomto roku bol september
S výnimkou septembra pritom otvorené podielové fondy (OPF) na Slovensku vykazovali kladné čisté predaje. To znamená, že objem prostriedkov investovaných do fondov bol väčší ako výška odkupov zo strany klientov. Najvyšší objem čistých predajov fondy v správe členov SASS zaznamenali vo februári, a to 96,8 mil. eur. Naopak v mínuse skončili len v spomínanom deviatom mesiaci, konkrétne v objeme 3,47 mil. eur.
Práve v septembri sa na trhu podielových fondov podľa analytikov do určitej miery prejavila panika investorov. „Mierne negatívne septembrové predajné dáta sa dajú pripísať určitým korekciám na akciových trhoch a senzitivitou investorov na historickú výkonnosť. To je však absolútne normálny jav, pričom už v októbri sa situácia otočila a celkovo rok zatiaľ hodnotíme veľmi pozitívne,“ konštatuje Roman Vlček.

OPF
SASS

„Neinvestorské“ správanie
Podobne hodnotí septembrové záporné čisté predaje fondov aj predseda predstavenstva Prvej penzijnej Stanislav Žofčák, podľa ktorého sa samotní investori správali „neinvestorsky“. „To znamená, že pri prvom náznaku pohybu trhov smerom nadol žiadali o redemácie – vyplatenie ich podielov. Pritom si neuvedomovali, že investovanie nie záležitosťou na jeden či dva mesiace, ale na niekoľko rokov podľa typu fondu. Jedinou výnimku v investovaní sú fondy krátkodobých investícií, ale tie sú spravidla odolné voči väčším výkyvom. Tu je dobrá rada nad zlato – nepodliehať panike po týždni či dvoch poklesu trhov,“ odporúča Žofčák.

Úrokové sadzby by mali zostať nízke aj v budúcom roku
Uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky by podľa Romana Vlčeka z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne mala pokračovať aj v budúcom roku. Taktiež by sme sa v roku 2016 mali dočkať veľmi opatrného a postupného sprísňovania menovej politiky americkej centrálnej banky, čo bude znamenať pokračujúce  nízkoúrokové prostredie. „Takéto prostredie bude priaznivo vplývať na atraktivitu väčšiny typov podielových fondov. Preto predpokladáme, že aj rok 2016 bude pre kolektívne investovanie na Slovensku úspešný,“ očakáva Vlček.

Výkyvy na trhoch budú častejšie
Podľa analytika spoločnosti Fincentrum Petra Világiho bude budúci rok z pohľadu investícií ťažký. Na trhoch bude viac volatility ako v roku 2015 a dá sa očakávať, že rast úrokových sadzieb v Spojených štátoch nakoniec rastúci trh „zabije“. Napriek tomu podľa neho investori očakávajú, že americké akcie porastú ešte aj v roku 2016 o 7 až 11 percent. „Z historických štatistík vyplýva, že index S&P 500 rástol v priemere o 33,2 percenta od prvého zvýšenia úrokových sadzieb a trvalo ďalších 8 až 40 mesiacov, kým dosiahol nové maximum. Preto nie je dôvod na paniku už pri prvom zvýšení sadzieb zo strany Fedu. Výrazný vplyv však môže mať aj neistá geopolitická situácia či ďalšie spomalenie čínskej ekonomiky, ktoré by ovplyvnili celý svet,“ upozoňuje Világi.

Otázny je aj stav európskej ekonomiky
Karty by mohla zamiešať aj lacná ropa. Na jednej strane pomáha priemyslu ušetriť náklady, silne však podľa analytika Fincentra zasiahla ťažobné spoločnosti, predovšetkým v USA. Mnohé z nich už vyhlásili bankrot. „Lacné čierne zlato negatívne ovplyvní aj rozvíjajúce sa trhy, mnohé z týchto krajín sú na príjmoch z ropy bytostne závislé. Ani európska ekonomika na tom stále nie je dobre,“ dodáva Világi.

Tohtoročný „september“ sa môže zopakovať
Európska centrálna banka musí preto podľa analytika pridať ďalšie stimuly a rast úrokových sadzieb v eurozóne je nepravdepodobný až do roku 2018. „Za týchto okolností môžeme v roku 2016 vidieť aj viac mesiacov mínusových čistých predajov z podielových fondov, ak sa o rozkolísaných trhoch a neistote začne viac písať alebo hovoriť,“ dodáva Világi.


Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto – do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi – tzv. správcovskej spoločnosti. Z veľkého počtu malých súm sa zloží spolu veľká suma peňazí, ktorú správca investuje do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FincentrumSASS Slovenská asociácia športu na školách