Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť registrovať svoje akcie v centrálnom depozitári

Trhy akcie
Foto: ilustračné, Getty images

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť od mája registrovať svoje akcie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Ide o hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným aj akciovej spoločnosti.

Táto právna forma sa do slovenského právneho poriadku dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo podľa centrálneho depozitára riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností s rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk.

Môže ísť o spoločnosti novozaložené po ukončení koronakrízy alebo o firmy, ktoré prispôsobujú predmet podnikania súčasnej situácii a potrebujú riešiť vzťahy s investormi. Centrálny depozitár zavedie pre tieto spoločnosti nové registre, a to register akcionárov, register práv pridať sa k prevodu akcií a register práv požadovať prevod akcií.

Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu znieť iba na meno. Táto spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Právo pridať sa k prevodu akcií, ako aj právo požadovať prevod akcií si môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť ako práva registrované v osobitných registroch vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a prístupných na webovej stránke depozitára.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie CDCP Centrálny depozitár cenných papierov SR