Materiál s predschválenými úvermi prešiel do druhého čítania

Peniaze, čas, sporenie, investovanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu rieši aj minimálne poistné sumy v povinnom zmluvnom poistení.

Poslanci parlamentu v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Väčšinou preberá eurosmernice, ktoré sa zameriavajú na prípadné problémy finančného trhu. Materiál však mení aj ďalšie zákony, ktorými sa upravujú napríklad predschválené úvery alebo minimálne poistné sumy v povinnom zmluvnom poistení. Sporný paragraf, ktorým by štát plošne získaval údaje od bánk, nateraz rezort financií z tejto novely vypustil.

Predschválené úvery len dlhodobým klientom

Úprava obmedzuje možnosť ponuky predschválených úverov. Predschválený úver môže licencovaný subjekt ponúkať iba svojim dlhodobým klientom, u ktorých si vie preukázateľne preveriť ich príjem. Vo všetkých ostatných prípadoch sa nebude môcť uplatniť výnimka z povinnosti overovania príjmu v Sociálnej poisťovni.

Zmeny aj v rámci financovania vozidiel

V novele zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá je súčasťou novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, by mali nastať zmeny v rámci financovania pri motorových vozidlách. Spotrebiteľ by sa podľa návrhu mal na konci splácania úveru sám rozhodnúť, ako s nadobudnutým automobilom naloží, napríklad zaplatením poslednej splátky alebo vrátením lízingovej spoločnosti.

Taktiež by sa malo upustiť od zápisu do úverového registra v prípade úverov, ktoré si berú spoločenstvá vlastníkov bytov v mene a na účet vlastníkov bytov.

Mierny nárast poistných súm je prirodzený

V zákone o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa navrhuje mierne zvýšiť minimálne poistné sumy. Ide o prirodzenú zmenu, ktorá kopíruje nárast nákladov pri škodách na majetku a živote. Súčasťou rozsiahlej novely je aj legislatívna úprava týkajúca sa zrušenia povinnosti zriadiť Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie. Podnet na túto zmenu podľa rezortu financií vzišiel od bankovej asociácie.

Zmeny sa dotknú aj ďalších zákonov

Ďalšou súčasťou materiálu sú novely zákona o cenných papieroch, zákona o kolektívnom investovaní a zákona o burze cenných papierov. Tieto by sa mali upraviť na základe aplikačnej praxe a podnetov od účastníkov trhu tak, aby sa podľa rezortu financií zefektívnili procesy najmä v súvislosti s fondmi kolektívneho investovania. Novelizácia zákona o dohľade nad finančným trhom sa zameriava na spravodlivejšie nastavenie ročných príspevkov prispievateľov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom