NBS ponechala bankám nezmenené podmienky na držanie kapitálu

ekonomika, biznis
Foto: ilustračné, Getty Images

Banky nebudú musieť držať na Slovensku viac kapitálu. Národná banka Slovenska (NBS) sa rozhodla podmienky ponechať nezmenené. Banková rada rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni jedného percenta. Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v boji proti ekonomickým a finančným krízam. V dobrých, nekrízových časoch NBS prikáže bankám, aby si vytvárali ochranný vankúš vo forme kapitálu, ktorý môžu banky použiť, keď sa situácia v ekonomike zhorší.

Kapitálové zásoby

Od začiatku pandémie centrálna banka postupne znížila mieru tohto vankúša. „Vytvorila tým značný priestor pre banky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam v tomto komplikovanom období,“ uviedol hovorca národnej banky Peter Majer. K dispozícii však ešte stále ostáva druhá polovica vytvoreného vankúša. Aktuálne je jeho miera 1 %. Znamená to podľa Majera, že aj v ďalšom období budú banky pripravené zvládnuť prípadné zhoršenie situácie. NBS je preto pripravená dať k dispozícii bankám aj druhú polovicu proticyklického vankúša, hneď ako to bude potrebné.

Pri rozhodnutiach o miere proticyklického kapitálového vankúša NBS sleduje dva navzájom prepojené ciele. Prvým je využívanie uvoľneného kapitálového vankúša na absorbovanie strát z úverov, druhým je dostatok voľného kapitálu v bankovom sektore potrebného pre poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam. Oba ciele sú aktuálne s dostatočnou rezervou podľa centrálnej banky splnené.

Centrálna banka bude vývoj sledovať

NBS bude v najbližších mesiacoch pozorne sledovať najmä vývoj zlyhaných úverov a tvorbu opravných položiek. V treťom štvrťroku 2020 zaznamenali oba indikátory stabilný vývoj, a teda nevznikli priame dôvody pre znižovanie miery proticyklického kapitálového vankúša. Národná banka Slovenska však vníma rozdiely medzi bankami v prístupe k tvorbe opravných položiek. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho znižovania miery proticyklického kapitálového vankúša ostáva zachovanie konzervatívnej dividendovej politiky a dostatočnej úrovne kapitálu v bankovom sektore.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska