PORADŇA: Ak banka zamietne úver, k odôvodneniu sa klient ani nemusí dostať

Peniaze, úver, hypotéka
Približne 140-tisíc ľudí či živnostníkov požiadalo po vypuknutí koronakrízy o odklad splátok najmä z dôvodu straty zamestnania. Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com

Môže sa stať, že pri vybavovaní žiadosti o pôžičku či úver na nové auto je žiadosť zamietnutá a klient nevie prečo. Každá banka má vlastné modely vyhodnocovania žiadostí o úver. Súvisí to nielen so samotným rizikovým profilom klienta, ale najmä s úverovou politikou banky.

Finančná inštitúcia má právo vybrať si, ktorým záujemcom o úver vyhovie a ktorých naopak nechce úverovať. „Tieto akceptačné kritériá majú jednotlivé banky rôzne a preto majú klienti dojem, že ich možno jedna banka neoprávnene poškodila, zatiaľ čo druhá im úver poskytla,“ hovorí riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Informácie idú do registrov

Dôvodom môže byť aj to, že sa párkrát opakovane klient oneskorí so zaplatením vyúčtovania, nezadá trvalý príkaz pri zmene banky, alebo jednoducho zabudne. Na Slovensku existujú dva registre dlžníkov, do ktorých môžu finančné inštitúcie nahliadať. Je to spoločný register bankových informácií a nebankový register klientských informácií.

Informácie v bankovom registri sú aktualizované mesačne a záznamy sa uchovávajú ešte päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou. Nebankový register spravujú nebankové finančné inštitúcie a obsahuje informácie aj o úveroch poskytnutých právnickým osobám. Aktualizácia informácií a uchovávanie záznamov sú rovnaké ako v bankovom registri.

Ako zistím, či má záznam?

Informácie o všetkých pôžičkách a záväzkoch, ktoré klient má, zistí pomocou výpisu z registrov, tzv. úverových správ.

„Bankový aj nebankový register ponúkajú štandardný výpis vyhotovený do 30 dní. Môžete si ho nechať zaslať poštou, alebo osobne vyzdvihnúť na klientskom centre. Expres výpis vám vyhotovia osobne na počkanie alebo vám ho doručia do piatich dní poštou,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Poskytnutie informácií je však za poplatok. Cenník pre bankový register je tu a pre nebankový tu.

Oba registre majú spoločný portál moje-financie.sk, na ktorom sa môže klient bezplatne zaregistrovať. Po prihlásení má možnosť kúpiť si úverovú správu z bankového alebo nebankového registra. Cena za online verziu správy z jedného registra je 8 eur,  papierovú verziu si klient zaobstará za 10 eur, treba pripočítať aj poštovné. Treťou možnosťou je osobná návšteva spoločného klientskeho centra na adrese: Mlynské nivy 14 v Bratislave. Úverovú správu je možné získať na počkanie a jej cena je 14 eur.

„Výhodnejšia je určite online žiadosť, počítajte však s tým, že než sa do aplikácie dostanete, musí vám portál zaslať prístupové údaje, čo trvá asi tri dni. Úverovú správu však môžete zaplatiť platobnou alebo kreditnou kartou a môžete si ju uložiť do PDF formátu s elektronickým podpisom, ktorý potvrdzuje originalitu výpisu,“ približuje Miroslav Zborovský.

Pozor na exekúcie

Existuje aj Centrálny register exekúcií, kde sú údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Záujemca sa môže presvedčiť, či je voči nemu vedená exekúcia. Stačí sa zaregistrovať na www.cre.sk, zaplatiť poplatok podľa počtu požadovaných prístupov a potom je už možné začať vyhľadávať podľa mena, dátumu narodenia, obce, spisovej značky súdu, a podobne. Môžete požiadať o potvrdenie z registra exekúcií s negatívnymi výsledkami vyhľadávania. Žiadosť je možné poslať e-mailom alebo poštou a poplatok je 2,50 eur za stranu.

„Na záver je dôležité dodať, že tieto informácie zistíte len sami o sebe. Ak ich potrebujete o niekom inom, musíte mať plnú moc vystavenú na tento účel od danej osoby, alebo vám tieto potvrdenia musí druhý človek zistiť a ukázať osobne,“ dopĺňa Zborovský z Home Creditu.

Čo banka, to iný pohľad

Existujú rôzne štatistické pravdepodobnosti zlyhania niektorých typov klientov, čo risk manažment banky taktiež pri posudzovaní žiadateľov o úver berie do úvahy, uvádza ďalej Šablová. Akurát rôzne banky týmto parametrom prisudzujú rôznu váhu. Niekde zaváži to, že banka preferuje mladých klientov, ktorých chce mať v portfóliu od ich prvej výplaty, cez úver na auto až po hypotéku či šetrenie pre deti.

Iná sa zameriava na podnikateľov, prípadne rodiny, kde je finančná stabilita zabezpečená dvoma príjmami alebo vyšším vzdelaním, zatiaľ čo ďalšia banka sa sústredí na overených dlžníkov a ťaží z presunu klientov z iných finančných inštitúcií.

Schvaľovacie modely v bankách vyhodnocujú desiatky parametrov. Nejde len o to, akú úverovú históriu má klient v úverovom registri alebo či spĺňa príjmovú rezervu na požadovanú výšku úveru. Pri žiadateľovi banky posudzujú podľa Šablovej parametre ako sú vek, vzdelanie, typ príjmu a jeho výška, počet žiadateľov, sociálne zázemie ako spôsob bývania, úverové skúsenosti a podobne. Banky vyhodnocujú žiadateľa komplexne, okrem bonity samotného klienta skúmajú aj dôvod, na čo klient peniaze potrebuje.

Interné hodnotenie

„Niektoré banky naozaj môžu zamietnuť žiadateľa, ktorý v inej banke bez väčších problémov prejde,“ hovorí Šablová. Najčastejším dôvodom týchto odchýlok je interne nastavený balík hodnotiacich parametrov, ktoré ak klient nesplní, žiadosť je zamietnutá. Aby sa predchádzalo špekulatívnemu úverovaniu alebo podvodnému konaniu, k detailom zamietnutia z týchto interných dôvodov sa zväčša klient nedostane.

Ak však banka klientovi úver zamietne na základe výsledku nahliadnutia do úverového registra, túto informáciu je povinná mu poskytnúť. Tento dôvod zamietnutia obvykle podľa Šablovej znamená stopku aj v iných bankách, samozrejme závisí od závažnosti týchto delikvencií.

Okrem obozretného podnikania je dôvodom prísneho posudzovania žiadateľov aj legislatíva. Banky musia pri každom poskytnutom úvere regulátorovi preukázať, na základe čoho priznali danému klientovi určitú výšku príjmu, ako posúdili jeho záväzky a celkovo zhodnotili jeho schopnosť splácať úver. „Preto si treba uvedomiť, že nárok na úver nie je automatický a ak má klient dojem, že jeho finančná situácia mu dovoľuje bez problémov sa zaúverovať, nemusí to z preukázaných dokumentov banke stačiť,“ myslí si Šablová.

Predschválené úvery a marketing

Čo sa týka predschválených úverových ponúk v internet bankingu, ide podľa Šablovej hlavne o marketingovú aktivitu banky, ktorou sa snaží nalákať klientov a získať potenciálny biznis. Ponuky na úvery obvykle fungujú tak, že sú systémom banky vygenerované pre klientov, ktorí splnia vopred nastavené kritériá ako je napríklad pravidelný kreditný obrat na účte, pozitívna platobná disciplína na iných úverových produktoch banky či istý druh opakovaných platieb na účte ako je inkaso za platby nájomného či energií.

Ide o potenciálne úverovateľnú skupinu klientov, ktorá ponuku dostane, ale nejde rovno o schválený úver. Po zadaní žiadosti klientom cez elektronické kanály banky tiež na pozadí nastupuje schvaľovací proces, ktorým sa preveria ďalšie informácie o klientovi, ako je overenie príjmu cez Sociálnu poisťovňu či kontrola úverového registra. Preto nakoniec nie každému klientovi s ponukou je úver aj poskytnutý.

O opodstatnení zamietnutia je preto podľa nej ťažké hovoriť. Každá banka je podnikateľský subjekt a je na jej rozhodnutí, či a komu požičia svoje peniaze.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Eva ŠablováMiroslav Zborovský
Firmy a inštitúcie FinGO.skHome Credit