Prezidentka vetovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Prezidentka Čaputová vymenovala novú vládu SR
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa neho mali Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, ako aj podnikateľov čakať zmeny.

Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie. Pre jej rozsah aj pre viaceré novelizácie aktuálne platnej legislatívy sa pritom rozhodoval pripraviť úplne nový návrh zákona.

Legislatíva upravovala celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku, oblasť zneužívania dominantného postavenia, dohôd obmedzujúcich súťaž, kontroly koncentrácií, postavenie a právomoci úradu, ako aj jeho organizáciu, ďalej ukladanie pokút či medzinárodnú spoluprácu.

Rizikový prílepok

Ako informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec, prezidentka vetovala zákon z dôvodu, že ho parlament schválil aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa mení aj zákon o organizácii činnosti vlády (kompetenčný zákon), a to spôsobom, ktorý nesúvisí s predmetom úpravy schváleného zákona.

Ide teda o takzvaný „prílepok“, čo znamená riziko, že by sa zmenil kompetenčný zákon bez riadneho legislatívneho procesu.

Právna norma bola podľa hlavy štátu prerokovaná a schválená v rozpore so zákonom o Rokovacom poriadku NR SR. Podľa neho totiž pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh novely, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.

Úrad v úrade

Z vecného hľadiska prezidentka namieta, že uvedená právna úprava cez pozmeňovací návrh vytvára ‚úrad v úrade‘, keď v rámci Úradu vlády SR má byť zriadený Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, so samostatnou organizačnou zložkou ústredného orgánu štátnej správy, samostatnými kompetenciami a vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, ako aj finančnou a riadiacou nezávislosťou od tohto ústredného orgánu štátnej správy (v tomto prípade Úradu vlády SR),“ uviedol Strižinec.

Dodal, že takáto právna úprava nemá v slovenskom právnom poriadku obdobu a je v rozpore s princípom jednotnosti riadenia ústredných štátnych orgánov. Potrebu vytvorenia takéhoto úradu pritom predkladateľ riadne neodôvodnil.

Nejasnosti v zákone

Dôsledkom absencie riadneho legislatívneho procesu sú podľa prezidentky aj nejasnosti v zákone. Zo zákona vyplýva, že podpredseda vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, bude pôsobiť súčasne na Úrade vlády SR aj na Úrade podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, čo je proti princípom kreovania štátnych orgánov.

Schválená právna úprava sa nevysporiadala ani s otázkou postavenia novovytváraného Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, v štruktúre štátnych orgánov, ani vo vzťahu k samotnej vláde SR a jej predsedovi a z hľadiska kompetencií ani vo vzťahu k Legislatívnej rade vlády SR ako poradnému orgánu vlády SR.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že nedodržanie zákonom predpísaného procesu prijímania predmetnej právnej úpravy malo významný vplyv aj na jej vecné nedostatky, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť textu právnej úpravy, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin StrižinecZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaPMÚ Protimonopolný úrad SR