Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku vzrástla o 4,6 %

Práca, ľudia, ekonomika
Ilustračné foto. pixabay.com

K pozitívnemu ekonomickému vývoju v 3. štvrťroku 2018 prispel podľa Štatistického úradu SR hlavne zahraničný dopyt.

Posilnenie rastu slovenskej ekonomiky sa prejavilo v medziročnom raste hrubého domáceho produktu (HDP) aj v 3. štvrťroku tohto roka. Tempo rastu HDP sa oproti 3. štvrťroku 2017 zvýšilo v stálych cenách o 1,6 percentuálneho bodu (p.b.) na 4,6 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR (ŠÚ). Po revízii údajov vzrástol HDP medziročne v 1. štvrťroku o 3,7 % a v 2. štvrťroku o 4,5 %. V medzikvartálnom porovnaní sa objem HDP v 3. kvartáli po sezónnom očistení zvýšil reálne o 1,1 %. Celkový objem HDP v bežných cenách dosiahol 23,79 mld. eur a medziročne vzrástol o 7 %.

K pozitívnemu ekonomickému vývoju v 3. štvrťroku prispel podľa ŠÚ hlavne zahraničný dopyt rastom o 5,6 %. Rástol aj domáci dopyt, v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 bol vyšší o 3,7 %. V štruktúre domáceho dopytu sa zvýšili výdavky na konečnú spotrebu v úhrne o 2,7 %. Výdavky na konečnú spotrebu domácností vzrástli o 3,2 %, na konečnú spotrebu verejnej správy o 1,6 % a na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 0,9 %. Rast dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu o 6,3 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vykázala pokles o 5,7 %. Dovoz výrobkov a služieb sa znížil o 1,5 p. b. na 5,4 %.

Pridaná hodnota stúpla o takmer 5 %

Z vytvoreného HDP v 3. štvrťroku tvorila pridaná hodnota 21,52 mld. eur pri medziročnom zvýšení o 4,5 %. Pridaná hodnota rástla vo všetkých odvetviach. Vo finančných a poisťovacích činnostiach o 16 %, stavebníctve o 9,5 %, pôdohospodárstve o 8,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,4 % a priemysle a činnostiach v oblasti nehnuteľností zhodne o 4,2 %. Stúpla aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov, doprave a skladovaní, ubytovaní a stravovaní o 2,4 %, verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci o 2,2 %, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 1,8 % a v umení, zábave a rekreácii, ostatných činnostiach o 1,3 %. Vyšší bol aj výber čistých daní z produktov o 5,8 %.

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 12,334 mld. eur a oproti 3. štvrťroku 2017 vzrástol ich objem o 6,4 %. Odmeny zamestnancov v hodnote 9,120 mld. eur boli vyššie o 7,7 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 7,2 % na 2,49 mld. eur. Hodnota subvencií sa znížila o 7,2 % a dosiahla 145,7 mil. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom