Štátna pomoc minulý rok dosiahla vyše 1,6 miliárd eur, za výrazným zvýšením stojí pandémia

Peniaze, koronakríza
Pandemické dávky by tak mohli aj za máj predstavovať takmer 100 percent čistého príjmu. Foto: ilustračné, Getty images

V minulom roku bola na Slovensku poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 1,654 mld. eur. Z toho 60 % bolo poskytnutých z národných zdrojov a zvyšok predstavovali prostriedky z fondov Európskej únie.

Ako ďalej vyplýva zo správy predloženej Protimonopolným úradom SR (PMÚ) na medzirezortné pripomienkové konanie, celková výška poskytnutej štátnej pomoci za uplynulý rok medziročne narástla o 1,046 mld. eur, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 170 %.

Za zvýšenie môže pandémia

„Výraznejšie zvýšenie objemu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 je spôsobené najmä prebiehajúcou pandemickou situáciou a poskytovaním finančných prostriedkov podľa Oznámenia Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19,“ objasňuje v materiáli PMÚ.

Najväčší objem štátnej pomoci vlani poskytli Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (48 %), Ministerstvo hospodárstva SR (24 %) a Slovak Investment Holding (9 %).

Poskytnutá štátna pomoc

V minulom roku bola štátna pomoc poskytnutá formou dotácií, nenávratného finančného príspevku a poskytnutých služieb (71 %), formou záruk za úvery (20 %), formou úľav na dani (8 %) a formou rizikového kapitálu (1 %), a to najmä podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19 (69 %), na ochranu životného prostredia (11 %) a na rozvoj regiónov (6,5 %).

Štátna pomoc poskytnutá na pomoc malým a stredným podnikom tvorila v uplynulom roku viac ako 63 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRPMÚ Protimonopolný úrad SRSlovak Investment Holding