Vplyv Slovenska na európsky trh poisťovníctva je minimálny

peniaze, kalkulačka, úver
Foto: ilustračné, Getty Images.

Vplyv Slovenska na európsky trh poisťovníctva je minimálny. Ako ďalej konštatuje Slovenská asociácia poisťovní, podiel poistného na HDP je u nás približne 2,7 %, pričom priemer krajín OECD je okolo 8 %. Výsledkom storočného vývoja podľa asociácie je, že v súčasnosti nehovoríme o slovenskom poisťovníctve, ale o európskom poisťovníctve na území Slovenska. Regulácia už nie je iba národná, ale z väčšej časti európska. Dohľad nad činnosťou poisťovní tiež už nie je podľa asociácie iba na národnej úrovni, ale má aj európsky rozmer.

Napriek nie vždy priaznivým podmienkam na podnikanie poisťovne pôsobiace na Slovensku podľa vyjadrení asociácie stále poskytujú istoty. Vyplácajú totiž ročne na poistných plneniach okolo 1,4 mld. eur. Zároveň sú investorom na finančnom trhu s vyše 6 mld. eur aktív. Poisťovne podľa asociácie za posledné tri roky odviedli štátu na daniach a odvodoch takmer 340 mil. eur.

Sto rokov poisťovníctva

Slovenský poistný trh si pripomína sto rokov existencie. Vstupom do EÚ v roku 2004 sa Slovensko stalo súčasťou otvoreného európskeho poisťovacieho sektora. Ako uvádza prezident európskej federácie Insurance Europe Andreas Brandstetter, poisťovací sektor vyplatí Európanom ročne okolo 3 biliónov eur na poistných plneniach a výška spravovaných aktív dosahuje zhruba 10 triliónov eur.

Byť súčasťou veľkého európskeho trhu má pre malé krajiny svoje špecifiká. Výhodou pre poistených je podľa asociácie široká ponuka produktov od množstva poisťovní etablovaných na slovenskom území. Varovným signálom však podľa asociácie je, že klesá počet poisťovní so sídlom na Slovensku, takých je u nás 14. Naopak, počet pobočiek poisťovní z iného členského štátu sa zvyšuje, tých je 22. Pritom poisťovní z iných členských štátov pôsobiacich na základe práva voľného poskytovania služieb je viac ako 650.

„Znamená to, že slovenské podnikateľské prostredie nie je pre poisťovníctvo veľmi priateľské,“ konštatuje Slovenská asociácia poisťovní. Poisťovníctvo je podľa nej zaťažené vysokými sektorovými daňami a odvodmi, ktoré neprispievajú k stabilite sektora. „Ani poistení nie sú štátom nijako motivovaní k ochrane svojho majetku proti náhodným udalostiam alebo pre zabezpečovanie pre prípad staroby či choroby,“ dodáva asociácia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská asociácia poisťovní