Zisk bánk na Slovensku klesol ku koncu októbra takmer o 35 %

Peniaze, pokles
Ilustračné foto. pixabay.com

Bankám na Slovensku klesla ziskovosť aj ku koncu októbra, avšak tempo medziročného poklesu sa spomaľuje. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, desaťmesačný zisk klesol o 34,7 % na 364,9 mil. eur. V septembri to bol pokles o 36,9 % a v auguste o 43,1 %. Prepad zisku v prvom polroku bol dokonca tretí najprudší v EÚ. Hlavný vplyv na poklese zisku mala zvýšená tvorba opravných položiek a bankový odvod, ktorý banky uhrádzali do júna 2020.

Dôvodom tvorby opravných položiek je príprava bánk na možný rast zlyhaných úverov v blízkej budúcnosti. Miera tvorby opravných položiek dosahuje podľa centrálnej banky úroveň z roku 2009 počas predchádzajúcej krízy. Hoci úvery zatiaľ nezlyhávali, viaceré banky vytvárali opravné položky najmä pre ich očakávaný nárast v budúcnosti. To je z pohľadu finančnej stability podľa centrálnej banky dobrá správa. Banky prostredníctvom doterajšej tvorby opravných položiek pokryli takmer tretinu strát, ktoré národná banka očakáva v základnom scenári, čím zmiernili budúci vplyv krízy po ukončení odkladov splátok.

Nevyplácali dividendy

Ako kľúčový sa ukazuje podľa národnej banky zodpovedný prístup bánk, ktoré nevyplatili minuloročné zisky akcionárom, ale posilnili vlastný kapitál. Aj vďaka tomu sa v plošnom stresovom testovaní potvrdilo, že banky sú na horšie časy dobre pripravené. Na rozdiel od minulej krízy banky v súčasnosti pokračujú vo financovaní podnikov a domácností, čo je podľa centrálnej banky podstatné pre ekonomické oživenie.

Národná banka predpokladá, že pokles ziskovosti bude pokračovať aj v roku 2021. Neočakáva však, že by bankový sektor ako celok vykázal výrazné koncoročné straty. V roku 2020 by čistý zisk mohol dosiahnuť úroveň približne dvoch tretín zisku z predkrízového obdobia, v nasledujúcom roku približne tretinový zisk. V nepriaznivom scenári hrozí, že v roku 2021 nevykáže bankový sektor žiaden zisk, zároveň by však nemal skončiť ani vo výraznejšej strate. Z pohľadu jednotlivých typov bánk centrálna banka predpokladá, že straty z krízy pravdepodobne viac zasiahnu skupinu malých a stredných bánk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska