Akreditačná agentúra opäť hľadá nových posudzovateľov vysokých škôl, prihlásiť sa môžu aj študenti

Foto: ilustračné, Thinkstock.

Slovenská akreditačná agentúra vysokých škôl (SAAVŠ) vypísala druhú výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov univerzít. Informuje o tom na svojej stránke. Posudzovatelia budú hodnotiť žiadosti vysokých škôl o akreditáciu. Záujemca by mal svoju žiadosť poslať prostredníctvom online formulára najneskôr do 30. júna.

Na zoznam sa môže zapísať aj študent

Agentúra v rámci druhej výzvy hľadá prednostne posudzovateľov z radov zamestnávateľov, odborníkov z praxe, odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania, odborníkov zo zahraničia a vysokoškolských učiteľov vo vybraných študijných odboroch.

Do zoznamu sa môže zapísať aj študent vysokej školy či človek, ktorý má titul inžiniera, magistra či doktora a pôsobil počas predchádzajúcich 15 rokov aspoň päť rokov v jednej z vybraných oblastí na Slovensku alebo v zahraničí.

Posudzovateľ však nemôže byť rektor, dekan či kvestor. Môže pôsobiť na pozícii docenta či profesora. Na zápis do zoznamu nie je podľa agentúry právny nárok.

Funkčné obdobie je 6 rokov

Ak záujemca nespĺňa požiadavky, agentúra mu to písomne oznámi. Úspešný kandidát bude zapísaný na funkčné obdobie šiestich rokov, a to aj opakovane. Úspešní uchádzači budú musieť prejsť odbornou prípravou, ktorú zabezpečí agentúra.

Do prvej výzvy sa prihlásilo 903 záujemcov zo Slovenska, 113 českých expertov a 109 anglicky hovoriacich zahraničných záujemcov.

Najviac ich bolo z Nemecka a Veľkej Británie. Osobitnou skupinou je takmer 20 Slovákov dlhodobo pracujúcich v cudzine.

SAAVŠ je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Bola zriadená minulý rok a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom