Chémiu môžu deti milovať, slovenská učiteľka robí zo žiakov vedcov

Getty Images

Chémia, fyzika či matematika, to sú predmety, ktoré mnohým žiakom robia vrásky na čele. V skutočnosti sa na nich deti môžu naučiť zaujímavé a praktické veci do každodenného života. Za vysokú úroveň života, komfort a technológie vďačí spoločnosť práve vede. Preto je dôležité k nej deti motivovať a nie im ju znechucovať.

Chémia sa dá učiť aj inak, ako „suchým výkladom“. Rozprávali sme sa o tom s Petrou Psotovou, ktorá pôsobí na gymnáziu v Senci. Snaží sa k výučbe pristupovať neformálne. Svojich žiakov učí bádateľským spôsobom, pripravuje im rôzne exkurzie, tematické dni a na hodine si niekedy vyrábajú vlastné mydlo či vonnú esenciu.

Učíte chémiu inak – bádateľsky. Čo a kedy vás inšpirovalo k zmene vyučovacieho štýlu?

V magisterských ročníkoch vysokej školy sme mali didaktiku chémie a biológie s veľmi dobrými a kvalitnými pedagógmi. Práve oni nám ukázali rôzne metódy a formy vyučovania. Mne sa veľmi páčila práve bádateľská metóda, takže hneď od začiatku som vedela, že budem učiť „inak“.

Táto metóda je založená na tom, že žiaci pracujú ako vedci. Na začiatku majú pred sebou „problém“, ktorý aktivitou vyriešia. Premýšľajú, učia sa a často o tom ani nevedia. Poznatky, ktoré nadobudnú vlastným premýšľaním, sú určite trvalejšie ako iba naspamäť naučené poučky.

Aký trend učenia prírodných vied všeobecne prevláda na slovenských školách?

Neviem to posúdiť globálne. Mám pocit, že v posledných rokoch sa trend výučby prírodovedných predmetov uberá bádateľským smerom. Mnohé organizácie robia školenia týchto metód, nové učebnice sú založené práve na jednoduchých pokusoch, vďaka ktorým žiaci jednotlivé prírodovedné fenomény pochopia a zapamätajú si ich podstatu.

Aké benefity má bádateľská výučba prírodovedných predmetov?

Benefitov je veľa. Žiaci sú počas hodín aktívni. Sú nútení premýšľať a zamýšľať sa. Učia sa na vlastných chybách. Tým, že si niečo vyskúšajú urobiť, vidia, čo sa deje, ich poznatky sú hlbšie.

Mohlo by vás zaujímať: Prečo sa jednému dieťaťu v škole darí a inému nie?

Ako prebieha bádateľská hodina chémie?

Na začiatku každej hodiny máme pred sebou nejaký „problém“ (tému hodiny). Napríklad adsorpcia – Ako oddelím farbivo zo žltej vody? Najskôr sa so žiakmi rozprávame. Zisťujem ich predstavy. Žiaci navrhujú, ako by sa dalo farbivo z vody oddeliť. Skúšajú jednotlivé metódy. Robia vopred pripravenú aktivitu, ktorá buď potvrdí ich predstavu, alebo ju naopak vyvráti.

Rozdrvia tabletku živočíšneho uhlia, nasypú ju do pohára so žltou vodou, nechajú ju nejaký čas pôsobiť a nakoniec prefiltrujú. Zistia, že filtrát bude číry a aktívne uhlie na seba naviazalo farbivo. Tak sa naučia a zapamätajú si princíp adsorpcie.

Stihne sa touto metódou prebrať potrebné učivo? Je pre takýto štýl učenia na školách priestor? Majú školy potrebné vybavenie?

Nie všetky hodiny je možné realizovať iba takýmto spôsobom. Ja využívam bádateľskú metódu vždy, keď sa to dá. Škola nepotrebuje špeciálne vybavenie. Keďže nejde o žiadne výrazné experimenty ako výbuchy, ohne, dajú sa realizovať aj v klasickej triede. Nie je potrebné chemické laboratórium.

Vidíte rozdiel na vašich študentoch? Majú radi chémiu? Majú aspoň niektorí ambície venovať sa tomuto predmetu aj na vysokej škole prípadne robiť vedu?

Niektorí žiaci sú zapálení pre vedu, objavy aj vďaka tejto metóde. Radi premýšľajú, modifikujú aktivity. Určite sa nájdu žiaci, ktorí chémiu považujú za jeden zo svojich obľúbených predmetov. Neučím dlho, ale niektorí moji bývalí žiaci študujú stredné školy chemického zamerania. Občas mi napíšu, ako sa im darí a nemajú problémy so stredoškolskou chémiou.

Nájdu sa žiaci, ktorých chémia nebaví ani keď môžu počas hodín bádať?

Študentom sa často nechce premýšľať. Sú zvyknutí na štýl vyučovania, počas ktorého sedia, píšu si poznámky, ktoré v najlepšom prípade učiteľ píše na tabuľu alebo diktuje. Takýchto žiakov je veľmi náročné motivovať k aktivite.

Na vlastnej koži som pocítila, že ak učiteľ chce učiť inak, ako sú žiaci zvyknutí, určitý čas trvá, kým žiaci novú metódu prijmú.

Je chémia ťažká na pochopenie, alebo záleží skôr na spôsobe podania učiva?

Pre mňa je chémia logická, vidím systém, podľa ktorého prebiehajú chemické reakcie a podobne. Snažím sa aj mojim študentom ukázať systém a logiku prírodných vied. Nie u každého študenta sa mi to darí. Určite môžu metódy použité vo výučbe ovplyvniť pohľad študentov na daný predmet.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom