Ministerstvo školstva prišlo pre pandemické opatrenia o milióny eur, najväčší výpadok hlásia univerzity

Ministerstvo školstva prišlo pre pandemické opatrenia o asi 23,5 milióna eur. Foto: ilustračné, Getty Images

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odhaduje, že pre opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19 poklesli jeho príjmy o viac ako 23,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu ministerstva školstva za rok 2020, ktorý vláda v stredu 26. mája vzala na vedomie.

Rezort však v súvislosti s opatreniami proti COVID-19 vynaložil 52,6 milióna eur. Peniaze sa využili napríklad na dezinfekčné, čistiace a osobné ochranné prostriedky, IT techniku na zaistenie práce z domu počas dištančného vzdelávania či náhradu osobných výdavkov.

Bez prednášok, školení i seminárov

Najväčší výpadok príjmov zaznamenalo ministerstvo u vysokých škôl, a to v sume takmer 18 miliónov eur. Školy výpadok evidovali napríklad pri príjme z prenájmu budov či zo zrušených školení, seminárov, veľtrhov pracovných príležitostí, kurzov iných školení a podujatí.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Na výpadok príjmu malo vplyv aj uzavretie laboratórií a aj neuskutočnenie pravidelných meraní na prenajatých prístrojoch. Príjmy vysokých škôl sa znížili aj v oblasti ubytovacích služieb študentov a v stravovacích zariadeniach univerzít. Poklesli aj príjmy z poplatkov a služieb, akými sú znalecké a expertízne posudky, kurzy, výdaj certifikátov či vstupné do botanických záhrad.

Príjmy poklesli aj príspevkovým organizáciám

U škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností samosprávnych krajov bol odhadovaný výpadok vyčíslený na sumu 5,4 milióna eur. Tento výpadok sa týkal ich podnikateľskej činnosti, ako je prevádzka autoškoly, krátkodobých prenájmov a predaju výrobkov alebo služieb. Príspevkovým organizáciám pre opatrenia na boj s pandémiou odhadom poklesli príjmy o 215 900 eur.

Okrem Slovenskej pedagogickej knižnice (SPK), vlastný úrad ministerstva školstva a jeho rozpočtové organizácie nevykázali stratu. Ako ďalej doplnil rezort, SPK odhadla neplnenie príjmov v sume 932 eur. Dôvodom neplnenia príjmov bolo zatvorenie knižníc a poplatky napríklad za rešerš, kópie textov, výpožičky, zápisné či sankčné poplatky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR