Poslanci parlamentu schválili zmeny v študentských pôžičkách

Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) – Štát má dofinancovať Fond na podporu vzdelávania každoročne až do roku 2020 o 2,5 milióna eur. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú v utorok schválili poslanci NR SR.

Podľa novely zákona budú môcť pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania žiadať okrem pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a doktorandov v dennej forme štúdia aj vysokoškolskí učitelia, mladí výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci do 35 rokov, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Študentov v chcú motivovať k práci na Slovensku

Minister školstva Peter Plavčan sa v NR SR vyjadril aj k zvyšovaniu úrokov pri pôžičkách z fondu. Podľa návrhu zákona však budú študenti a učitelia platiť základnú sadzbu Európskej centrálnej banky zvýšenú o tri percentuálne body. Plavčan hovorí, že podľa novely zákona môže byť úroková miera maximálne štyri percentá.

Spolu s prostriedkami zo štátneho rozpočtu by umožňovala podľa ministra riadne financovanie fondu. Upozorňuje pritom, že takáto úroková miera existovala už v minulosti a neobmedzovala prístup k úverom a neovplyvňovala počet žiadateľov o úver. Plavčan pripomína, že v komerčných bankách je úroková miera podstatne vyššia.

Ľubomír Petrák za Smer-SD predložil pozmeňovací návrh, ktorý poslanci schválili. Cieľom je motivovať študentov, aby po skončení školy pracovali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. „Za každý rok by mal študent odpočítané jedno percento istiny, bol by to pilotný projekt, fond by to stálo ročne 400- až 500-tisíc eur,“ povedal.

Zohľadňujú sa aj študijné výsledky

Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií v žiadosti o pôžičku pred váhou jednotlivého kritéria. Poradie kritérií bude mať význam len pri nedostatku peňazí vo fonde a súčasnej rovnosti počtu splnených kritérií. Fond v takomto prípade prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý je poberateľom sirotského dôchodku alebo je študentom so špecifickými potrebami.

Zohľadňuje aj fakt, či študent dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti a či mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium. Prednosť budú mať napríklad aj študenti, ktorí majú aspoň troch nezaopatrených súrodencov alebo aspoň dvoch nezaopatrených súrodencov, ktorí sú študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia.

Novela tiež stanovuje viacero termínov na podávanie žiadostí o pôžičku pre študentov. Reflektuje tak požiadavku študentov, aby im pôžičky vyplácali v skoršom termíne a mohli ich použiť aj na úhradu školného. Žiadosť o pôžičku budú doručovať fondu do 15. septembra alebo do 31. októbra. Podávanie žiadostí o pôžičku v dvoch termínoch umožní podľa ministerstva zároveň skrátiť čas posudzovania doručených žiadostí. Viacero termínov na podávanie žiadostí o pôžičku budú mať aj pedagógovia. Po novom budú doručovať žiadosť o pôžičku do 28. februára, 30. júna alebo do 31. októbra.

Problémom je nedostatok prostriedkov

Fond na podporu vzdelávania ako neštátny účelový fond v súčasnosti poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl a pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve. Základným problémom fondu pri poskytovaní pôžičiek je však podľa ministerstva nedostatok prostriedkov. Prejavuje sa to aj tým, že fond dokázal v akademických rokoch 2013/2014 až 2015/2016 uspokojiť len necelých 60 percent žiadateľov.

Nedostatok prostriedkov podľa ministerstva školstva v súčasnosti negatívne ovplyvňujú dlhodobý neúmerný pokles výnosov štátnych dlhopisov s desaťročnou splatnosťou, podľa ktorých sa stanovuje výška úročenia poskytovaných pôžičiek. Ďalej sú to zákaz zhodnocovania voľných finančných prostriedkov fondu v komerčných bankách, nemožnosť od júna 2013 vyberať poplatky za vedenie a správu pôžičkových účtov či objem prostriedkov, o ktoré sa každoročne znižuje nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom.

Medzi ďalšie príčiny podľa rezortu patria dĺžka odkladu splátok pôžičiek najmä v prípade študentov, čo sa prejavuje odloženou návratnosťou prostriedkov poskytnutých študentom v priemere o približne tri a pol roka. Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona je 1. január 2017.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľubomír PetrákPeter Plavčan
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky