Reformu vysokých škôl neschvaľujú ani advokáti, považujú ju za neprimeraný zásah do vecí akademickej samosprávy

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenská advokátska komora (SAK) zaslala rezortu školstva zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o vysokých školách s ohľadom na skutočnosť, že reformu považuje za neprimeraný zásah do vecí akademickej samosprávy a neprimeraný vplyv ministerstva prostredníctvom správnej rady a oklieštenia orgánov akademickej samosprávy.

Prvky demokracie a subsidiarity

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku SAK, ak nebude novelizácia zo strany ministerstva zastavená ako celok, navrhujú aspoň vypustenie podstatnej časti ustanovení upravujúcich samosprávnu pôsobnosť. Podľa advokátov totiž ide o úpravu popierajúcu nezávislú akademickú samosprávu, ale aj prvky demokracie a subsidiarity.

„Každá reforma by podľa nášho názoru mala mať za cieľ zlepšenie fungovania organizácií a mala by vzniknúť po dialógu s tými, ktorých sa bytostne dotýka,“ konštatuje SAK. Zároveň zdôrazňuje, že podporuje Zodpovedný protest za slobodné univerzity.

„Vysoké školstvo by malo byť ostrovom slobody. Netreba zabúdať, že aj v časoch socializmu to boli práve študenti, ktorí sa postavili proti režimu a vybojovali veľkú časť boja proti totalite,“ dodala komora.

Generálna prokuratúra nesúhlasí

S pripravovanou novelizáciou už skôr vyjadrila nesúhlas aj Generálna prokuratúra SR, ktorá odmieta predložený návrh zákona ako celok. „Podľa názoru generálnej prokuratúry návrh zákona v predloženej podobe nezohľadňuje predchádzajúcu diskusiu zástupcov štátu s akademickou obcou,“ uvádza sa v stanovisku z pondelka 15. novembra.

Prokuratúra pripomína, že návrh zákona predpokladá, že správna rada bude rozhodovať o zásadných veciach vysokých škôl, ako je voľba a odvolanie rektora, rozpočet či nakladanie s majetkom vysokej školy. Polovica členov správnej rady má byť pritom nominovaná ministrom školstva, ktorý ich môže kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

„Generálna prokuratúra v stanovisku uplatnenom v rámci legislatívneho procesu vyjadrila obavu, že prijatím navrhovanej právnej úpravy by výkonná moc prostredníctvom svojich nominantov v správnej rade získala kontrolu nad zásadnými rozhodnutiami, ktoré sú dnes základmi akademickej samosprávy vysokých škôl,“ uviedla GP SR s tým, že taká situácia by mohla negatívne ovplyvňovať akademickú slobodu na slovenských vysokých školách.

Viaceré porušenia akademických slobôd

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium, bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 12. novembra. Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie.

Vo svojich stanoviskách z 28. októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, a nereflektuje jej požiadavky. Najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Generálna prokuratúra SRMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSAK Slovenská advokátska komora