Šanca vytvoriť moderný zákon o pedagogických zamestnancoch nebola využitá, tvrdia učitelia

Foto: Pixabay.com

Spustená je petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má viac ako šesťtisíc podpisov

Ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný. Uviedol to prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.

Spustená je petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má viac ako šesťtisíc podpisov. „Akonáhle bude mať petícia 10-tisíc podpisov budeme o zákone rokovať s ministerstvom školstva. Nový zákon totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní. Je oklieštené ďalšie vzdelávanie učiteľa. Diskriminované sú napríklad učiteľky materských škôl, ktoré môžu získať maximálne trojpercentný príplatok,“ dodal prezident komory učiteľov.

Zavedenie zníženia úväzkov vychovávateľom vo všetkých typoch škôl a školských zariadení

Viere Grohovej z Fóra proaktívnych škôl chýbala na príprave zákona väčšia participácia s učiteľmi. „Nezískali sme napríklad spätnú väzbu, prečo sa ruší kreditový príplatok. Podľa nového zákona sa má riaditeľ školy vzdelávať až 320 hodín v programoch, ktoré učia administratívne riadiť školu. Ministerstvo školstva odstránilo zo zákona, aby si škola zisťovala spätnú väzbu o svojej práci. Práve tá slúžila na to, aby si škola dala nové ciele,“ vysvetlila Grohová.

Učitelia požadujú do zákona zaviesť zníženie úväzkov vychovávateľom vo všetkých typov škôl a školských zariadení. Pozitívne vnímajú aj nový systém atestácie, no ešte je potrebné ho doplniť.

Odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo

Ministerstvo školstva tvrdí, že počas celej tvorby zákona rokuje s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňuje pripomienky a požiadavky z ich strany. Podľa rezortu školstva sa oproti pôvodnému návrhu zákona rozšírili možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie a prechodné obdobie sa predĺžilo na sedem rokov. Rovnako sa rozšírila platnosť príplatkov za vzdelávanie v profesijnom rozvoji, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo či vzrástol príplatok za jazykovú skúšku.

„Všetky tieto dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby sa v budúcnosti neznižovali 12-percentné príplatky v novom vzdelávacom systéme,“ uviedlo ministerstvo.

Zákon je momentálne v druhom čítaní v parlamente

Zákon podľa ministerstva prešiel riadnym legislatívnym procesom s predĺženými lehotami a prináša zvýšenie ochrany zamestnancov pred patologickým správaním, zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov.

Vláda schválila 9. januára návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zmenou zákona sa podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej zvýši kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa nej pedagógovia nemajú obávať, že by v novom systéme prišli o peniaze. Zákon je momentálne v druhom čítaní v parlamente.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR