Zrušenie štátnic bez komplexnej úpravy študijných programov je pozadu

Foto: ilustračné, Pixabay

Zrušenie štátnic bez komplexnej úpravy študijných programov je krokom vzad. Uviedla to Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vo svojom statuse na sociálnej sieti. Vysokoškolákov vyzýva k zdržanlivosti pri podpisovaní petícií za zrušenie záverečných štátnych skúšok a skúšok na vysokých školách.

Znížia sa nároky na študentov

Podľa rady požiadavky petície smerujú k zníženiu nárokov na kvalitné ukončenie štúdia a priebežné hodnotenia. Reaguje tak na petície, ktoré vznikli potom, čo ministerstvo školstva zrušilo maturity na stredných školách a nahradilo ich priemerom známok.

Rada približuje, že v odborných kruhoch už dlhodobo prebieha diskusia o zrušení štátnic, ktoré by boli nahradené dôkladnou obhajobou záverečnej práce a priebežného hodnotenia počas celého štúdia.

Štátnice sú kľúčové

„Otázka štátnic je aj pre ŠRVŠ jednou z kľúčových tém pri riešení kvality VŠ, ale zrušenie štátnic bez komplexnej úpravy študijných programov je krokom vzad,“ uviedla.

ŠRVŠ poznamenáva, že z dlhodobého hľadiska nebráni zrušeniu štátnic za podmienky zásadnej reformy vzdelávacích zámerov, nárokov na študentov pri priebežných hodnoteniach a hlavne na kvalitnú priebežnú prácu.

Nie všetci študenti sú technicky vybavení

Zástupcovia ŠRVŠ upozorňujú, že nie všetci študenti majú technické vybavenie na absolvovanie online skúšok, no podotýkajú, že viaceré vysoké školy úspešne zaviedli skúšky cez online platformy.

Poznamenávajú, že to je dôkazom, že absolvovanie skúšky dištančne je možné a pri korektnej komunikácii sa daria riešiť aj individuálne technické problémy, napríklad za pomoci samospráv.

Taktiež konštatujú, že v tejto situácii je dôležité, aby obe strany, škola aj študenti, hľadali možnosti ako dokončiť záverečnú prácu, ako zabezpečiť nerušený priebeh skúšok a tak zachovať kvalitu štúdia.

Dištančné skúšky

Študentská rada vysokých škôl bude v spolupráci s ministerstvom školstva a Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo pracovať na tom, aby boli zohľadnené problémy študentov a skúšky v tejto mimoriadnej situácii prebehli k spokojnosti oboch strán.

Na záver rada zdôrazňuje, že rozhodnutie o priebehu a obsahu štátnych skúšok, či už na konci alebo v priebehu štúdia, nie je v rukách ministerstva, ale jednotlivých vysokých škôl.

Ako by mali prebiehať, je vopred definované a akreditované, teda to nie je možné svojvoľne zmeniť alebo zrušiť. Ministerstvo a hlavný hygienik môžu obmedziť len to, do akej miery sa môžu skúšky konať prezenčnou metódou a za akých opatrení.

Dištančné skúšky online nemôžu obmedziť, dokonca to vysokým školám uľahčila schválená novela vysokoškolského zákona predložená ministerstvom.

Petíciu „Všetkým rovnakým dielom!“, ktorá bola vytvorená 23. apríla má pod sebou vyše takmer 9 900 podpisov. Žiada, aby sa bakalárske a diplomové práce nemuseli obhajovať online. V daný deň vznikla aj petícia s názvom „Odpustenie a zrušenie štátnych skúšok na všetkých VŠ za letný semester 2019/2020“. Tú podpísalo takmer päťtisíc študentov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR