Vzdelávajme deti a nebudeme musieť potrestať dospelých

Ilustracka_ombusman 676x451 1.jpg
Foto: Zvierací ombudsman

Chminianske Jakubovany, Pečovská Nová Ves, Červenica, Sabinov – sú jedny z mnohých lokalít, ktoré z pohľadu ochrany zvierat patria medzi najkritickejšie. Utýrané a dokaličené telá psov sú výsledkom krutého správania nielen dospelých, ale predovšetkým detí. Na Slovensku môžeme počítať prípady, kedy sú páchateľmi deti na tisícky.

Deti z rómskych osád vnímajú zvieratá ako súčasť hry, sú pre ne hračkou, s ktorou môžu svojvoľne a bez akejkoľvek ľútosti zaobchádzať.  Len poukazovať na žalostný stav v osadách však situáciu nevyrieši. Organizácia Zvierací ombudsman sa dlhodobo venuje problematike týrania zvierat deťmi. Pred tromi rokmi odštartovala projekt Detský zvierací ombudsman, ktorého cieľom je ukázať deťom, a najmä tým zo sociálne slabšieho prostredia, že zviera má hodnotu a nie je vec.

Empatia k zvieratám je pre mnohé deti úplne prirodzená, avšak nie automatická. Najmä pre deti, ktoré nepoznajú empatiu v rodine ako dôsledok dlhodobo ťažkých životných podmienok. Je niečím, čo sa musia naučiť. Je to však beh na dlhé trate. „Deti treba podchytiť už v rannom veku, kedy sa im ešte dá vštepiť správny postoj k životu a empatia voči všetkým živým tvorom, v zmysle hesla: Vzdelávajme deti a nebudeme musieť potrestať dospelých.” hovorí Nikola Jackuliaková zo Zvieracieho ombudsmana.

Zástupcovia miestnych komunitných centier nedokážu situáciu sami riešiť. Preto veľmi pozitívne prijali projekt, v rámci ktorého dostali potrebné materiály, vďaka ktorým môžu ďalej pokračovať v školení detí. Jednorázové stretnutia nevyriešia problém a aj takýmto spôsobom sa zabezpečí kontinuita vzdelávania nielen detí, ale aj dospelých. „Zároveň spolupracujeme s políciou a súdmi, ktoré jediné majú v rukách legálne nástroje ako zamedziť krutému zaobchádzaniu so zvieratami.” pokračuje Zuzana Stanová a dodáva „Pokiaľ si štát nezačne plniť svoje povinnosti, budeme sa stále točiť v začarovanom kruhu.”

Stretnutia s deťmi vedú skúsené lektorky zo Zvieracieho obudsmana Mgr. Nikola Jackuliaková a Mgr. Natália Babicová spoločne s odbornými garantmi projektu, MVDr. Martinou Karasovou z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a s doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie.

„Mnohé z detí sú veľmi vnímavé a šikovné, do aktivít sa zapájajú s nadšením a je vidieť, že premýšľajú nad tým, čo sa im snažíme vštepiť.  Demonštrujeme deťom, ako má vyzerať vzťah so zvieratkom, aký prínos to môže pre nás mať a v tom nám pomáha najmä fenka Kitty, ktorú so sebou nosíme. Deti sa z jej prítomnosti veľmi tešia a najviac ich baví aktivita, v ktorej sa na chvíľu stanú veterinárnymi lekármi a môžu si dokonca popočúvať ako jej bije srdiečko. Párkrát sa nám stalo, že sa jej niektoré deti na začiatku báli, no počas výuky sa s ňou vždy skamarátili a pochopili, že správanie psa je len odozvou na naše konanie. “ hodnotí reakcie detí MVDr. Martina Karasová, zároveň dodáva „Prísť do osady v dvojčlennej ženskej zostave je pre nás vždy výzvou, spojenou s obavami, či nás domáci príjmu a či budú mať záujem s nami spolupracovať. Zatiaľ sme sa našťastie stretli len s pozitívnou odozvou, dokonca nielen u detí, ale aj u dospelých, čo nám dodáva elán pokračovať v týchto aktivitách.”

Projekt Detský zvierací ombudsman, zameraný na vzdelávanie detí na školách i v marginalizovaných oblastiach, je jediným na Slovensku. Pracovníci  zo Zvieracieho ombudsmana zorganizovali doposiaľ prednášky s viac ako 600 deťmi a pokračujú so vzdelávaním na školách po celom Slovensku vrátane vzdelávania v ďalších osadách na Východnom Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Erasmus.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat. V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou. Roky však Zvierací ombudsman s partnermi pracuje na ďalších legislatívnych návrhoch, ktoré by dokázali znížiť krutosť na zvieratách na Slovensku a zvýšiť vymožiteľnosť práva v tejto oblasti.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Zvierací ombudsman