Zamestnanosť na Slovensku stále klesá, dôsledky pandémie Slováci pocítili vo viacerých odvetviach

nezamestnanosť
Foto: ilustračné, Getty Images

Zamestnanosťv prvom štvrťroku tohto roka medziročne klesla o 4,8 %. Podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), počet pracujúcich sa v rovnakom období znížil na 2 milióny 501,8 tisíca osôb.

Sezónne očistená celková zamestnanosť dosiahla na 2 milióny 508,4 tisíca osôb a oproti štvrtému kvartálu vlaňajška klesla o 0,7 %. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

Pandémiu pocítili v 12 odvetviach

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa v januári až marci v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka znížila o 2,8 percentuálneho bodu na 73 %. Z 19 sledovaných odvetví dôsledky pandémie v podobe úbytku pracujúcich pocítili v 12 odvetviach.

Sprísnené opatrenia sa výrazne prejavili na poklese zamestnanosti v službách, ktoré tvorili viac ako 60-percentný podiel z celkovej zamestnanosti. Najväčší dopad pocítili v ubytovacích a stravovacích službách, kde sa počet pracujúcich znížil takmer o jednu tretinu, v umení, zábave a rekreácii o 27 % a v ostatných činnostiach s poklesom o 25,4 %.

Nárast bol v stavebníctve

Nárast počtu pracujúcich sa prejavil relatívne najviac v odvetviach – dodávka elektriny a plynu, v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v informáciách a komunikácii.

V priemysle, ktorý zamestnáva najvyšší počet ľudí, počet pracujúcich medziročne klesol o 6,2 %, v samotnej priemyselnej výrobe o 7,3 %. Pokles zamestnanosti bol aj v poľnohospodárstve, a to o 18,6 %. Naopak, počet pracujúcich sa zvýšil v stavebníctve, o 3,3 %.

Pokles vo všetkých krajoch

Zamestnanosť klesla medziročne vo všetkých krajoch. Dôsledky pandémie sa prejavili na znížení počtu pracujúcich najviac v Trenčianskom kraji o 6,6 %, kde bol zároveň aj najväčší pokles miery zamestnanosti (o 4,5 percentuálneho bodu.). Najnižšia úroveň miery zamestnanosti bola v krajoch východného Slovenska, v Prešovskom (67,4 %) a v Košickom kraji (66,3 %).

Viac o téme: Koronavírus

Počet pracujúcich v zahraničí na začiatku tohto roka dosiahol 110,2 tisíca osôb, z celkového počtu pracujúcich tvorili podiel 4,4 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet znížil o 11,2 %. Pracovali najmä v stavebníctve (40,4 tisíca osôb), v priemysle (22,6 tisíca osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (18,7 tisíca osôb).

Najviac odchádzali z Prešovského kraja

Z európskych krajín sa uplatnili najmä v Nemecku (29,4 tisíca osôb), Rakúsku (28,4 tisíca osôb) a v Česku (24,6 tisíca osôb). Za prácou do zahraničia odchádzalo najviac pracujúcich z Prešovského (29,7 tisíca osôb) a Žilinského kraja (18,6 tisíca osôb).

Ako upozorňuje Štatistický úrad SR, zmenou legislatívy EÚ nastali významné metodické zmeny vo Výberovom zisťovaní pracovných síl. „Údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade,“ uviedli štatistici.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR