Slovenské firmy darovali v rámci dobročinnosti milióny eur, najviac išlo na vzdelávanie

Podnikanie, peniaze
Ak občan so sumou 10-tisíc eur a viac, alebo jej ekvivalentom v inej mene, bez vyzvania ich musí ohlásiť hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Foto: www.thinkstockphotos.com

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské firmy dávajú v rámci filantropických aktivít najviac peňazí na vzdelávanie a výchovu, zdravotníctvo a zdravie a na umenie a kultúru. Najmenej darov venujú na ochranu ľudských práv, humanitárnu pomoc a podporu transparentnosti. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Pontis, ktorá zmapovala filantropické investície firiem na Slovensku. Prieskum pritom robila metódou skúmania výročných správ alebo osobným dopytovaním.

Nadácia Pontis skúmala investície 47 firiem, ktoré v roku 2015 darovali najvyššie sumy. Celková suma skúmaných prerozdelených peňazí bola takmer 14 miliónov eur. Do objemu boli zarátané finančná aj nefinančná podpora. Do finančnej pomoci zahrnuli priame dary firiem aj asignáciu dane, do nefinančnej pomoci patria vecné dary, ako aj náklady na dobrovoľníctvo a pro bono čas zamestnancov v pracovnej dobe.

Prieskum ukázal, že na vzdelávanie darovalo 47 firiem 22,1 percenta z celkovej sumy 13,9 milióna eur. Na zdravotníctvo išlo 14,4 percenta, na kultúru 13,7 percenta, na šport 13,3 percenta a na sociálnu staroslivosť darovali 11,4 percenta.

Na úplnom chvoste zostala ochrana ľudských práv, na ktorú firmy darovali 0,1 percenta zo spomínanej sumy. Na podporu transparentnosti 0,8 percenta a na humanitárnu pomoc 0,9 percenta. Na pomoc hendikepovaným venovali firmy 4,6 percenta a na ochranu životného prostredia 3,4 percenta z celkovej sumy darovaných peňazí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom