Jurzyca ocenil osobnosti vedy a techniky

Jurzyca
Minister školstva Eugeb Jurzyca Foto: SITA

BRATISLAVA 2. decembra (WEBNOVINY) – Vedcov a vedecko-technické tímy ocenil za ich prácu a mimoriadne výsledky minister školstva Eugen Jurzyca počas dnešného slávnostného galavečera k 7. ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Rezort udelil ceny v štyroch kategóriách, a to Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Vedecko-technický tím roka a Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Laureátov navrhla odborná komisia na základe nominácií reprezentantov jednotlivých sektorov výskumu a vývoja.

V kategórií Osobnosť vedy a techniky udelili cenu Alexandrovi Vargovi zo spoločnosti MicroStep. Získal ju za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu. V rovnakej kategórii uspela aj Mária Bieliková zo Slovenskej technickej univerzity. Uznanie má za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu. V neposlednom rade získal ocenenie Pavol Kováč z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied, a to za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov.

Aj ceny Vedecko-technický tím roka patria trom laureátom. Prvým z nich je kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ a.s., uznanie má za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky, so zameraním na efektívny transfer nových poznatkov do elektrických výzbrojí koľajových vozidiel doma i v zahraničí. Slovenský tropický inštitút dostal túto cenu za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách. Oddeleniu špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov SAV udelil minister ocenenie za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta.

Minister ocenil aj mimoriadne výsledky mladých vedcov. Laureátom v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stal Vladimír Kršjak z Inštitútu pre Energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku, ocenenie získal za nedeštruktívne hodnotenie radiačne namáhaných materiálov, najmä reaktorových ocelí pre pokročilé štiepne i fúzne jadrové zariadenia. Tomášovi Vinařovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského patrí cena za mimoriadne výsledky medzinárodného významu v bioinformatike, algoritmickej analýze génov a genómov v základnom výskume pravdepodobnostného modelovania. Cenu dostal aj za založenie a vedenie Bioinformatického laboratória a mnohostranné pedagogické a organizačné aktivity, smerujúce ku skvalitneniu vedeckej a odbornej úrovne fakulty. Andrei Zemánkovej z Matematického ústavu SAV udelili ocenenie za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácií pri rozhodovacích procesoch.

Troch laureátov má aj kategória Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Štefanovi Mihinovi zo Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied odovzdali ocenenie za celoživotný prínos pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zohľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia. Igor Šulla z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika má uznanie za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v SR. Rovnako patrí cena aj Jozefovi Ševčíkovi z Ústavu molekulárnej biológie SAV, a to za priekopnícku prácu v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Eugen Jurzyca