Ministerstvo práce rozbehne projekty na zamestnanie mladých

Slovensko má nový Zákonník práce
Parlament schválil zmeny v Zákonníku práce. Na snímke je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter po hlasovaní. Foto: SITA/Marián Peiger

BRATISLAVA 31. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo práce a sociálnych vecí plánuje v novembri začať s realizáciou dvoch pilotných projektov na podporu vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov.

Ide o projekt podpory vytvárania pracovných miest v súkromnom sektore a neziskových organizáciách, na ktorý sa má vynaložiť 50 mil. eur a projekt podpory zamestnávania nezamestnaných v samospráve, kam má smerovať 20 mil. eur. Vďaka týmto projektom, ktoré sa majú financovať z eurofondov, sa má na Slovensku prostredníctvom úradov práce podporiť vyše 13,8 tisíca pracovných miest.

Projekt určený pre súkromný sektor a neziskové organizácie má motivovať zamestnávateľov, aby prijali do práce uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov a nad 50 rokov. Zamestnávateľom dá totiž úrad práce príspevok na vytvorené pracovné miesto pre nezamestnaných v týchto vekových kategóriách, vďaka čomu sa má vytvoriť, resp. udržať 9,1 tisíca pracovných miest.

Revitalizácia košického hradu
Foto: SITA/Ivan Fleischer

Príspevok na úrovni 95 percent

Príspevok na vytvorené pracovné miesto má byť na úrovni 95 % z maximálnej výšky príspevku, ktorú rezort vyčíslil na budúci rok na 456,57 eura. Príspevok má úrad práce poskytovať počas 12 mesiacov. Následne bude zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto počas minimálne šiestich mesiacov.

Druhou aktivitou v rámci projektu pre súkromný sektor má byť podpora vytvárania pracovných miest na plný pracovný úväzok na pozíciu vodič u podnikateľa pôsobiaceho v oblasti cestnej dopravy. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto sa má poskytovať deväť mesiacov.

Títo zamestnávatelia majú dostať príspevok vo výške 95 % z maximálnej výšky príspevku na rok 2013 v sume 547,88 eur. Po uplynutí podporného deväťmesačného obdobia bude zamestnávateľ v cestnej doprave povinný udržať podporené pracovné miesto počas minimálne 21 mesiacov.

Projekt určený pre samosprávu má takisto podporiť zamestnávanie uchádzačov o prácu vo veku do 29 rokov a nad 50 rokov. Štát plánuje týmto projektom podporiť 4,7 tisíca pracovných miest.

Samospráva môže získať jednorazový príspevok

Obce, mestá alebo samosprávne kraje budú musieť s nezamestnaným dohodnúť pracovný pomer na plný pracovný úväzok na čas určitý najmenej 12 mesiacov s poskytovaním finančnej podpory 6 mesiacov alebo najviac na 18 mesiacov s poskytovaním finančnej podpory maximálne 9 mesiacov.

Samospráva pritom dostane mesačne príspevok vo výške 100 % z maximálnej sumy príspevku na úrovni 456,57 eura.

Samospráva môže okrem toho od štátu získať jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky, a to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto, s možnosťou kumulácie podľa počtu vytvorených miest.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR