Rada Protimonopolného úradu potvrdila pokutu pre ZSSK Cargo za zneužitie dominantného postavenia

Cargo
Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo.

Rada Protimonopolného úradu SR (PMÚ) potvrdila pokutu vo výške takmer 3 milióny eur pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) za zneužitie dominantného postavenia v železničnej nákladnej doprave. Štátny nákladný vlakový dopravca dostal pokutu za to, že obmedzil predaj a prenájom elektrických rušňov a tankovanie do motorových rušňov konkurenčným súkromným dopravcom. Zneužil tým svoje dominantné postavenie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Informoval o tom v utorok PMÚ s tým, že spoločnosť sa dopustila uvedeného protiprávneho konania v rokoch 2009 a 2010. Rada tak v prvostupňovom rozhodnutí úradu zmenila posudzované obdobie protisúťažného konania dopravcu pôvodne z rokov 2005 až 2010. Rozhodnutie rady zo 14. novembra nadobudlo právoplatnosť 15. novembra.

Pokuta v primeranej výške

Rada úradu potvrdila úradom uloženú pokutu a jej výšku, avšak dospela k záveru o potrebe vymedzenia dĺžky protisúťažného správania v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu SR v predmetnej veci, teda od 3. 3. 2009 do 31. 12. 2010 tak, aby bod 1 výroku korešpondoval s bodom 2 výroku rozhodnutia,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Úrad pôvodne v rozhodnutí z 19. júla 2019 uložil ZSSK CARGO pokutu vo výške 2,99 milona eur za zneužitie dominantného postavenia v rokoch 2005 až 2010.

Rada úradu zmenou posudzovaného obdobia odstránila rozpor vyplývajúci z prvostupňového rozhodnutia, v ktorom úrad ukladal pokutu za iné obdobie, ako bolo špecifikované v bode 1 výroku rozhodnutia,“ poznamenala Oľšavská.

Rada dospela k záveru, že s výnimkou časového vymedzenia obdobia trvania protisúťažnej praktiky prvostupňový orgán správne posúdil skutkový stav veci, správne naň aplikoval právne predpisy a uložil pokutu v primeranej výške za spáchaný skutok.

Podajú žalobu

ZSSK CARGO v reakcii označila rozhodnutie Rady PMÚ za nezákonné s tým, že proti nemu podá správnu žalobu. „Rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu SR Železničná spoločnosť Cargo považuje za nezákonné, a to tak z vecných dôvodov, ako aj preto, že podľa jej názoru Protimonopolný úrad SR zmeškal lehotu na uloženie pokuty podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ uviedla v utorok pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Silvia Kuncová.

„Voči rozhodnutiu Rady Protimonopolného úradu SR sa bude Železničná spoločnosť Cargo Slovakia brániť tým, že toto rozhodnutie v zákonnej lehote napadne správnou žalobou,“ dodala Kuncová.

Menej efektívne motorové rušne

ZSSK CARGO bolo v posudzovanom období dominantným hráčom na trhu nákladnej železničnej dopravy, na ktorom pôsobilo niekoľko ďalších súkromných dopravcov.

„Na to, aby spoločnosti mohli pôsobiť na slovenskom trhu, nevyhnutne potrebovali motorové alebo elektrické rušne. Elektrické rušne sú nákladovo efektívnejšie, ale tie, ktoré boli schopné prevádzky v podmienkach SR, malo k dispozícii prevažne Cargo. Cargo ich však odmietlo svojim konkurentom predať alebo prenajať,“ poznamenala Oľšavská.

Súkromní dopravcovia boli nútení vo zvýšenej miere používať menej efektívne motorové rušne, ktoré jazdia na naftu. Tu sa súkromní dopravcovia stretli s ďalším problémom, keďže sieť potrebných čerpacích staníc bola vo vlastníctve Carga, ktoré na nich súkromným dopravcom neumožňovalo tankovať.

Vytlačenie konkurentov z trhu

Obe obmedzenia, teda predaj a prenájom elektrických rušňov, ako aj doplňovanie paliva do motorových rušňov boli súčasťou jednej stratégie zameranej na vytlačenie konkurentov z trhu a udržanie si dominantného postavenia, o čom svedčia aj priame dôkazy získané úradom. Konanie Carga sťažilo súkromným dopravcom efektívne poskytovať ich služby, presadiť sa na trhu a konkurovať Cargu,“ dodala Oľšavská.

Rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom úrad už raz rozhodol, ale pôvodné rozhodnutie zrušili Krajský súd v Bratislave a Najvyšší súd SR. V aktuálnom rozhodnutí boli preto zohľadnené námietky súdov.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SRŽelezničná spoločnosť Cargo Slovakia