Pestovatelia a farmári môžu žiadať o dotáciu na poistné, formulár musia agentúre zaslať do konca júna

Farmer in coffee plantation
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 v termíne od 27. mája do 27. júla na opatrenie – dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ako informuje agentúra, žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Pokyny pre žiadateľov

Vyplnený formulár zverejnený na webe predkladá žiadateľ elektronicky, ak jeho štatutárny orgán disponuje platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi.

Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb a podniká ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka, ďalej potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Požiadavka v systéme ITMS2014+

Žiadateľ je taktiež povinný dokladovať požiadavku na dotáciu v systéme ITMS2014+, a to potvrdením poisťovne a dokladom o úhrade poistného realizovaného po podaní žiadosti najneskôr do 30. septembra tohto roka.

Bez vloženého potvrdenia o úhrade nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia, respektíve mu nebude uhradená tá časť dotácie, ktorá nebude vydokladovaná úhradami poistného.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra