Pozor na klamlivé inzeráty na internete, stavebné pozemky v Štiavnických vrchoch tak ľahko nekúpite

komasácia, pozemky, pôda
Foto: ilustračné, Getty Images

Na internete a v realitných kanceláriách sa začali objavovať klamlivé inzeráty o možnosti kúpy stavebných pozemkov v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy. Na svojej internetovej stránke o tom informovala Správa CHKO Štiavnické vrchy.

Inzeráty ponúkajú ľuďom možnosť kúpiť stavebné pozemky. Štátni ochranári však upozorňujú, že na ponúkané pozemky zatiaľ neboli udelené stavebné povolenia a k ich udeleniu v budúcnosti kvôli ochrane fauny a flóry ani nemusí dôjsť.

Na pozemkoch sa stavať nemôže

Fyzické aj právnické osoby ponúkajú na viacerých weboch a v realitných kanceláriách pozemky v CHKO Štiavnické vrchy, mimo zastavaného územia obcí, ktoré charakterizujú ako rekreačné pozemky s možnosťou výstavby, pozemky vhodné na výstavbu, alebo dokonca pozemky vhodné na stavbu domov na stromoch.

„Z nášho pohľadu sa jedná o inzeráty, ktoré nekorešpondujú so skutkovým stavom z viacerých dôvodov. Napríklad v jednom z inzerátov je pozemok ponúkaný ako stavebný. V územnoplánovacej dokumentácii je však pozemok definovaný ako rekreačné územie, ale extenzívne, teda bez výstavby,“ uviedla Správa CHKO Štiavnické vrchy na stránke.

Na výstavbu sú nutné povolenia

Štátni ochranári vysvetľujú, že ponúkať pozemky ako vhodné na výstavbu mimo zastavaného územia obcí a bez schválenej územnoplánovacej dokumentácie je na Slovensku možné až po zaujatí stanoviska príslušného stavebného úradu, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Krajského pamiatkového úradu (ak sa pozemky nachádzajú v pamiatkovej rezervácii, prípadne v jej ochrannom pásme) a so súhlasom príslušnej správy CHKO alebo národného parku.

Stavebné povolenie by ste zrejme nedostali

CHKO je charakterizovaná ako rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad tisíc hektárov. Obsiahnuté sú v nej rozptýlené ekosystémy významné pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability. Prípadná výstavba je preto v rozpore so základnou charakteristikou chráneného územia.

Ochranári upozorňujú verejnosť, že v prípade pozemkov, ktoré ležia v CHKO, ide v drvivej väčšine o pozemky, ktoré sú vedené ako trvalé trávne porasty. Je teda pravdepodobné, že sa na nich vyskytujú biotopy alebo druhy rastlín a živočíchov európskeho, prípadne národného významu.

Z uvedených dôvodov je preto možné, že k udeleniu stavebného povolenia by v takejto lokalite nedošlo. Štátni ochranári preto do budúcnosti odporúčajú každému prípadnému záujemcovi o pozemky v chránených územiach, aby sa ešte pred samotnou kúpou informoval o možnosti budúcej výstavby na príslušných úradoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom