Skupina lesníkov žiada zásadnú zmenu lesného hospodárenia a navrhli vznik nového úradu

les
Foto: ilustračné, GettyImages

Slovenské lesy trápi viacero problémov, ktoré bránia tomu, aby plnohodnotne slúžili všetkým a plnili všetky svoje funkcie. V dokumente s názvom Lesy navždy to konštatuje skupina slovenských lesníkov, ktorí definovali 12 problémov lesného hospodárenia a lesov na Slovensku. Dokument adresovali najvyšším predstaviteľom krajiny, politikom, lesníkom aj slovenskej verejnosti.

Lesná produkcia je omnoho širšia

Podľa signatárov je nevyhnutné zásadne zmeniť spôsob obhospodarovania lesov. Princíp prírode blízkeho hospodárenia treba zaviesť do zákonov o lesoch a ochrane prírody. Takéto hospodárenie by malo byť súčasťou základnej lesníckej stratégie štátu.

„Les, v ktorom sa takto hospodári, pôsobí takmer ako nedotknutý a pritom zabezpečuje kvalitu i kvantitu v plnom rozsahu lesnej produkcie,“ píše sa v dokumente. Signatári dokumentu kritizujú, že hodnotu lesa dnes určuje len hodnota dreva v ňom.

„Lesná produkcia je oveľa širšia a významovo dôležitejšia,“ konštatujú s tým, že s lesom sa spája aj vytváranie zdrojov pitnej vody, tvorba a ochrana pôdy, filtrácia vzduchu, protipovodňová ochrana či rekreačný potenciál.

Dokument kritizuje i absenciu kariérneho systému v štátnych lesoch, čo spôsobuje pasivitu pracovníkov, ktorí nemajú motiváciu zlepšovať svoje výkony. „Dôsledkom je celkový úpadok lesníctva,“ konštatuje dokument, podľa ktorého lesné hospodárstvo trpí dlhodobo nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Nezávislá lesnícka kontrola

Súčasný rozsah korupcie v lesníctve považujú signatári za zničujúci a žiadajú nápravu. Tú podľa nich môže zabezpečiť nezávislá a účinná kontrola, ktorú by mal zabezpečiť nový úrad Nezávislá lesnícka kontrola.

Osobitnú pozornosť venuje dokument lesom v národných parkoch, v ktorých je potrebné dôsledne posúdiť chránené územia. Mala by pritom platiť zásada, že v najvyšších stupňoch ochrany, napríklad v prírodných rezerváciách, človek nezasahuje, v 3. stupni ochrany prírody síce hospodári lesník, avšak výhradne prírode blízkym spôsobom.

Revíziu hraníc a rozhodovanie o vyhlasovaní a rušení rezervácií by mal mať v kompetencii spoločný tím odborníkov z oblasti ochrany prírody a lesníctva. Ten by však mal byť súčasťou jedného rezortu, ktorý by komplexne spravoval všetky lesy. „Súčasný dualizmus v spravovaní lesnej krajiny sa neosvedčil,“ tvrdia signatári dokumentu.

Agentúra SITA oslovila štátny podnik Lesy SR a požiadala ho o reakciu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Lesy SR