Slovenské farmy sú veľmi závislé od priamych platieb, riešením by bolo aj stropovanie

Farmár, pole
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovensko potrebuje optimalizáciu nastavenia priamych platieb. Vyplýva to zo záverečnej správy revízie výdavkov na pôdohospodárstvo, na ktorej viac ako rok pracovali spoločne analytici Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP) MPRV SR a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR.

Revízia odporúča najmä podporiť špecifické farmy, aplikovať stropovanie či v maximálnej povolenej miere viazané priame platby a používať redistributívnu platbu.

Priemerná vyška priamych platieb na hektár na Slovensku je približne na úrovni 85,6 % priemeru Európskej únie (EÚ). V novom programovacom období to bude podľa návrhu Európskej komisie (EK) 88 % percent priemeru EÚ.

Najväčšia koncentrácia platieb

Slovensko má však v porovnaní s EÚ podľa údajov Európskej komisie (EK) z roku 2016 jednu z najvyšších úrovní priemerných priamych platieb na farmu (Slovensko – 23 287 eur, EÚ – 6 104 eur). Vyššiu úroveň má iba Česká republika (28 819 eur).

V EÚ poberá 20 % najväčších fariem približne 82 % priamych platieb. Na Slovensku je koncentrácia priamych platieb najväčšia zo všetkych členskych štátov EÚ. Pätina najväčších poberateľov (približne 3 600 fariem) dostáva približne 94 % priamych platieb.

„Priame platby nie sú viazané na produkciu, a preto nemotivujú zvyšovať poľnohospodársku výrobu, pridanú hodnotu alebo produktivitu. Slovenské farmy sú veľmi závislé od priamych platieb, ktoré by mohli byť v budúcnosti podstatne znížené,“ upozornili v záverečnej správe IPP a ÚHP.

Najviac obmedzený prístup k úverom na rozvoj fariem majú podľa revízie na Slovensku mladí a malí poľnohospodári, zatiaľ čo veľké komerčné farmy dokážu získavať zdroje na svoj rozvoj aj na súkromnych finančnych trhoch. „Na druhej strane slúžia priame platby aj na podporu verejných statkov, ktoré poskytujú všetky farmy, vrátane veľkých,“ doplnili hodnotitelia.

Podpora špecifických fariem

Cieľom optimalizácie nastavení priamych platieb na Slovensku by podľa revízie mala byť najmä podpora špecifických fariem, ktoré nedokážu získať investičné zdroje na súkromných finančných trhoch v požadovanom rozsahu.

„Riešiť sa musia deformácie trhu s pôdou, ktoré spôsobuje vysoká koncentrácia priamych platieb. Treba podporiť produkciu verejných statkov a sektorov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a na rozvoj vidieka,“ uvádza sa v revízii.

Revízia odporúča aplikovať aj stropovanie a znižovanie priamych platieb s odpočítaním pracovnych nákladov podľa návrhu EK alebo ekvivalentného návrhu so zohľadnením slovenskych parametrov.

„Znižovanie priamych platieb a stropovanie podľa návrhu EK sa dotkne hlavne veľkých fariem, ktoré majú nízku produkciu na hektár a nízku zamestnanosť. Veľkých aktívnych fariem s aspoň priemernou zamestnanosťou (2,7 zamestnanca na 100 hektárov) takéto opatrenie nezasiahne. Zdroje získané stropovaním a znižovaním priamych platieb pre veľké neaktívne farmy sa presunú malým a stredným farmám vo forme redistributívnej platby alebo na investičné podpory malých a stredných fariem prostredníctvom investičných podpôr v rámci programu rozvoja vidieka,“ dodali hodnotitelia.

Viazané priame platby

Revízia tiež navrhuje v maximálnej povolenej miere aplikovať viazané priame platby. V novom programovacom období 2021 až 2027 členské štáty môžu na viazanú podporu príjmu vyčleniť maximálne 10 % sumy celkových priamych platieb.

Výnimku tvoria tie členské štáty, ktoré v období 2014 – 2020 vyčlenili na základe schválenia zo strany EK na dobrovoľnú viazanú podporu viac ako 13 % priamych platieb.

Cieľom viazanej podpory je stimulácia produkcie v sektoroch, ktoré sú ekonomicky neatraktívne, ale majú svoj špecifický ekonomický, sociálny alebo environmentálny význam a prospievajú tak životnému prostrediu alebo rozvoju vidieka.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP)