Slovensko musí zabezpečiť svojim pralesom dostatočnú ochranu, inak im hrozí zánik

Badínsky prales
Mapovanie slovenských pralesov v rokoch 2009 až 2015 preukázalo, že na Slovensku sa zachovalo 10 180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Foto: ilustračné, SITA/Dušan Hein

Slovensko musí zabezpečiť svojim pralesom dostatočnú ochranu, inak im hrozí zánik. Ako v spoločnom vyhlásení konštatovali Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) a občianske združenie Prales, až tretina slovenských pralesov nemá primeranú ochranu.

Obe organizácie sa preto už vyše dvoch rokov snažia o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, no zatiaľ neúspešne. „Na Slovensku dozrel čas na kľúčové zmeny v spôsobe hospodárenia v lesoch. Vyžaduje si to spoločnosť, meniace sa prírodné podmienky a potreba záchrany pôvodnej biodiverzity,“ uviedli.

Odpustenie odvodu

WWF Slovensko aj OZ Prales privítali, že štátnemu podniku Lesy SR odpustí vláda každoročný povinný odvod vo výške päť miliónov eur.

„Platenie odvodu je jedným z hlavných argumentov, ktorým sa podnik bránil vyhláseniu rezervácie Pralesy Slovenska. Zrušenie odvodu by malo viesť nielen k ochrane pralesov, ale malo by spustiť rozsiahlejšie zmeny v našom lesníckom sektore, ktoré súvisia s meniacimi sa prírodnými podmienkami, klimatickou zmenou a spoločenskými požiadavkami,“ zdôraznila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Pralesy a jadrové zóny národných parkov musia byť podľa nej bezzásahové a na zvyšnom území národných parkov by sa malo uplatňovať výlučne prírode blízke hospodárenie.

Rokovania viaznu

Rokovania o vytvorení národnej prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska viaznu najmä pre nesúhlas zo strany Lesov SR. Ich výsledkom bol zatiaľ len prísľub zo strany Lesov SR, že nebudú do vyhlásenia rezervácie v pralesných lokalitách zasahovať. Sľub spoločnosti Lesy SR dodržiavajú, no rokovania o právnej ochrane sa odvtedy neposunuli.

Momentálne návrh na vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska spracúva Ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré podľa jeho odboru komunikácie podporuje vznik prírodnej rezervácie, pretože ochranu pralesov a pralesových častí na Slovensku považuje za veľmi dôležitú.

Vyhláseniu chránených území však predchádza vypracovanie odborného návrhu. V spolupráci s agrorezortom bola preto vytvorená pracovná skupina pre pralesy, ktorej cieľom je zhodnotiť stav všetkých častí území navrhnutých na zaradenie do novej prírodnej rezervácie. Následne má byť vypracovaný konkrétny projekt, teda návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.

Ochrana pred ťažbou

Ochranári mapovaním zistili, že na Slovensku je asi 10 200 hektárov pralesov, čo nie je ani pol percenta z celkovej výmery lesov. Prísne chránených je len 69 percent, zvyšok nemá ochranu pred ťažbou či zničením.

Týka sa to napríklad aj pralesa Zámok v Malých Karpatoch, pralesov v Hrochoťskej doline na Poľane, ktoré sú len v 2. stupni ochrany alebo lokality Veľký Grič vo Vtáčniku, ktorá nemá žiadnu ochranu.

Nová prírodná rezervácia by mala zahŕňať 81 lokalít, a to najmä v horských lesoch na strednom Slovensku, niekoľko lokalít leží aj na východe a západe Slovenska. Nachádzajú sa najmä v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry a v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Jeho celková výmera by predstavovala asi 7 100 hektárov, kde bude platiť najvyšší, bezzásahový stupeň ochrany.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Miroslava Plassmann
    Firmy a inštitúcie Lesy SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SROZ Prales