Slovensko získalo v pracovnej skupine OECD pre pesticídy po prvý raz podpredsednícke miesto

pesticídy
Foto: ilustračné, Getty Images

Slovensko získalo v pracovnej skupine OECD pre pesticídy prvýkrát v histórii podpredsednícke miesto. Za podpredsedníčku bola schválená Bronislava Škarbová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV).

Medzi hlavné ciele pracovnej skupiny patrí znižovanie negatívnych vplyvov aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, ako aj odporúčania pre tvorbu novej legislatívy. Informoval o tom v pondelok hovorca MPRV Michal Feik.

Podpredseda zabezpečuje aj kontinuitu práce

Úlohou byra (užšieho vedenia) pracovnej skupiny, ktorého členom bude v nadchádzajúcom období aj SR, je predovšetkým participovať na príprave programu jednotlivých zasadnutí, navrhovať strategické dokumenty a identifikovať kľúčové otázky smerovania pracovnej skupiny.

Podpredseda okrem toho pomáha predsedovi a sekretariátu OECD pri príprave zasadnutí, v prípade potreby je pripravený predsedu kedykoľvek zastúpiť a viesť rokovanie. Zároveň zabezpečuje kontinuitu práce medzi zasadnutiami, ako aj komunikáciu medzi jednotlivými expertnými podskupinami v štruktúre pracovnej skupiny.

„Na zasadnutiach pracovnej skupiny sú diskutované jednotlivé oblasti pesticídnej politiky – biopesticídy, pesticídne indikátory rizika, úhyn včiel v dôsledku aplikácie pesticídov, integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom, boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi, letecké aplikácie pesticídov, ako aj ďalšie oblasti ovplyvňujúce mieru rizika z používania pesticídov,“ vysvetlila Škarbová.

Slovensko si pripomenie 20. výročie členstva

OECD má aktuálne 36 členských štátov. Slovenská republika si v roku 2020 pripomenie 20. výročie svojho členstva v tejto renomovanej ekonomickej medzinárodnej organizácii.

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k svojmu členstvu v OECD dlhodobo zodpovedne a aktívne SR reprezentuje v jej orgánoch, ktoré spadajú do kompetencie rezortu. Medzi takéto patrí aj agenda pesticídov, ktorá je v OECD zaradená pod Direktoriát pre životné prostredie. Slovensko je od roku 2013 aj aktívnym členom Siete OECD pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi,“ uzatvorila Bronislava Škarbová.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Bronislava Škarbová
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SROECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj