Aktualizované: Poľnohospodári navrhujú prehodnotiť vyňatie niektorých plôch z pôdneho registra

letisko, zeleň, pôdna plocha
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 22.  júla, 15:16

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhuje urobiť analýzu plôch a prehodnotiť ich vyňatie z registra pôdnych blokov, takzvaného LPISu, zo strany ministerstva pôdohospodárstva.

„Poľnohospodári sú stotožnení s tým, aby každá zastavaná plocha a každá plocha, ktorá nie je obhospodarovaná v súlade s legislatívou pre poskytovanie priamych platieb, bola odstránená z LPISu. To však neznamená, že musíme všetky tieto plochy vyňať z LPISu. Mnohé z nich sú spôsobilé na to, aby poľnohospodár za ich obhospodarovanie a prínos pre krajinu dostal priame platby tak, ako káže legislatíva,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Aj malé plochy treba obhospodarovať

Poľnohospodári sú presvedčení, že napríklad lyžiarske svahy, malé letiskové plochy a iné typy plôch, napríklad v blízkosti jazdeckých areálov, je potrebné obhospodarovať.

„Sú to všetko nespevnené plochy, na ktoré poľnohospodári doteraz dostávali priame platby za to, že sa o ne riadne starajú. Nebyť poľnohospodárov, lyžiarske svahy alebo tráva na malých regionálnych letiskách by zarástla burinou,“ dodal Macho s tým, že len v prípade plôch pod lyžiarskymi vlekmi sa z registra pôdnych blokov má vyňať približne 1 500 hektárov.

SPPK upozorňuje, že ak by sa vyňali z LPISu aj vyššie spomínané plochy, zmenil by sa vzhľad krajiny a aj funkcia týchto plôch. „Poľnohospodári na nich pritom vykonávajú mnohé činnosti. Napríklad pravidelne ich kosia a trávu následne dávajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá, na pozemkoch denne počas sezóny pasú ovce, kozy, kone alebo kravy a za pôdu riadne platia dane,“ podotkol Macho.

Viaceré nespĺňajú podmienky

Nariadenie Európskej únie v oblasti priamych podpôr a LPIS a slovenské zákony podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV ) hovoria jasne, že lyžiarske vleky, respektíve strediská nie sú oprávnené poľnohospodárske plochy pre získanie priamych platieb pre poľnohospodárov. Rovnako je to aj pri napríklad golfových ihriskách, ktoré sa musia kosiť.

„Vykonávame audit plôch po celom Slovensku a preukázalo sa, že viaceré plochy nespĺňajú požiadavky na plochy, na ktoré je možné poskytovať takzvané priame platby. Preto boli vyňaté zo systému LPIS. Systému, ktorý mapuje všetky oprávnené plochy na poskytovanie priamych platieb pre poľnohospodárov,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ministerstva Michal Feik.

Na zaradenie plochy do systému LPIS je podľa ministerstva potrebné, aby boli splnené viaceré podmienky. Poľnohospodárska plocha nesmie byť obmedzovaná nepoľnohospodárskou činnosťou viac ako 28 dní v roku, respektíve 14 dní v období od 15. mája do 15. septembra.

„Pojem “hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“, má spĺňať túto definíciu po celý kalendárny rok, čo taktiež viaceré plochy nespĺňajú,“ podotkol Feik, podľa ktorého hlavným účelom plochy oprávnenej na priame podpory musí byť poľnohospodárstvo. „Lyžiarsky svah nie je v územných plánoch vedený ako územie s poľnohospodárskym účelom, ale s účelom na rekreáciu,“ konštatoval.

Zneužívanie platieb poškodzuje agropotravinárstvo

Komora sa podľa neho taktiež nestotožňuje s akýmikoľvek praktikami, ktoré vedú k zneužívaniu priamych platieb v poľnohospodárstve.

„Odmietame zneužívanie platieb, pretože poškodzujú agropotravinárstvo ako celok. Bude však zlým signálom pre ďalší rozvoj odvetvia, ak všetci čestní poľnohospodári prídu o možnosť poberať dotácie za to, že obhospodarujú spôsobilé plochy napríklad pod lyžiarskymi vlekmi, na lyžiarskych svahoch alebo v blízkosti jazdeckých areálov v súlade s podmienkami dobrého hospodárenia na pôde,“ uzavrel Macho.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Emil Macho
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRSPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora