Novela má zabezpečiť efektívnu ochranu vody, určuje aj pravidlá na predchádzanie znečistenia

BRATISLAVA: Národný park Podunajsko
Foto: ilustračné, SITA/BSK

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Parlament schválil návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.

Novela zákona z rezortu životného prostredia stanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov, ktoré kompetenčne zabezpečujú efektívnu ochranu vôd na území chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sa nachádza významná prirodzená akumulácia vôd. V súčasnosti platná právna úprava zameraná na zabezpečenie ochrany vôd je upravená vo viacerých právnych predpisoch, ktoré patria do pôsobností troch rezortov, najmä rezortu životného prostredia, rezortu zdravotníctva a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Podľa ministerstva životného prostredia doterajšie skúsenosti ukázali potrebu zjednotiť právnu úpravu do jedného návrhu zákona. Cieľom novely je komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd a ochrany podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.

Novela zákona zjednocuje postup všetkých príslušných štátnych orgánov a inštitúcií v chránených vodohospodárskych oblastiach. Novela tiež určuje pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd a ustanovuje spoločnú kontrolu možných znečisťovateľov. Novela zákona ustanovuje povinnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, povinnosti pri informovaní verejnosti na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí a zodpovednosť za porušenie zákonných povinností.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR