Plán obnovy plánuje vyčleniť viac peňazí na reformu justície, milióny eur pôjdu aj zo štátneho rozpočtu

Súdy, spravodlivosť
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Na reformu justície by malo ísť z európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) 255,3 milióna eur. Oproti pôvodnému návrhu predloženému do medzirezortného pripomienkového konania v marci je to o 11,3 milióna eur viac. Ďalšie financovanie zostáva nezmenené.

Zmeny v rezorte spravodlivosti by mali byť podporené aj zo štátneho rozpočtu vo výške približne 24,5 milióna eur v rokoch 2021 až 2022 a 16,6 milióna eur každoročne po spustení súdnej mapy. Pod reformu justície patrí zmena súdnej mapy, boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva. Vyplýva to z návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorom v pondelok bude rokovať Hospodárska a sociálna rada SR (HSR).

Zredukujú počet súdov

Reforma súdnej mapy bude spočívať v niekoľkých fázach prekresľovania a zväčšovania plochy súdnych obvodov, znižovania ich počtu a s tým spojeným zväčšovaním kapacít súdov. Redukciou počtu súdov a sústredením ľudských kapacít by mal vzniknúť priestor pre špecializáciu sudcov, čo potenciálne skvalitní a zrýchli ich rozhodovaciu činnosť.

Prvá investícia v rámci reformy súdnej mapy spočíva v modernizácii existujúcich súdov, či v prípadnej výstavbe alebo obstaraní nových moderných priestorov pre súdy. Financie z plánu obnovy by mali ísť aj na analytické kapacity, digitálne technológie a elektronizáciu súdnych procesov.

Vzniknú aj dva mestské súdy

Výsledkom reformy súdnej mapy by podľa predbežného návrhu mali byť dva nové mestské súdy, tri rozšírené a zmodernizované prvostupňové všeobecné súdy v sídle odvolacieho súdu, 25 zmodernizovaných alebo rozšírených prvostupňových všeobecných súdov, nové priestory pre tri odvolacie súdy a modernizácia priestorov pre nové správne súdy.

Vyriešiť by sa malo aj sídlo Najvyššieho správneho súdu SR a modernizácia priestorov Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. „Popri tom bude intenzívne riešená tiež IT infraštruktúra novej siete súdov. Zmodernizuje sa technické vybavenie súdov a ich zamestnancov. Predpokladá sa vývoj nových centrálnych IT systémov, ktoré prinesú digitalizáciu niektorých procesov v súdnom systému,“ skonštatoval návrh predložený na vládu. Cieľom je, aby vo štvrtom štvrťroku 2022 prešiel výkon súdnictva z pôvodných všeobecných súdov na modernizované nástupnícke súdy.

Posilnia kompetencie sudcovského stavu

Za účelom boja proti korupcii a posilňovania integrity a nezávislosti súdnictva predpokladá vláda viaceré legislatívne zmeny. Plánujú posilniť právomoci a kompetencie sudcovského stavu pre svoju vnútornú kontrolu, zaviesť poistky posilňujúce deľbu moci, ale zároveň stransparentniť procesy justície širokej verejnosti.

Náklady na Súdnu radu SR predstavujú kapacity na preverovanie majetkových pomerov sudcov a administratívne kapacity v počte 20 ľudí. S technickým vybavením predstavujú celkové náklady 1,1 milióna eur v roku 2021, 0,97 mil. eur od roku 2022. Posilnenie Súdnej rady SR bude financované zo štátneho rozpočtu.

Najvyšší správny súd začne fungovať v polovici roka

Náklady na zriadenie Najvyššieho správneho súdu sa predpokladajú od roku 2021 vo výške 7,9 milióna eur a to vrátane technického vybavenia. Od roku 2022 by mali byť výdavky vo výške 5,5 milióna eur. Jeho činnosť by sa mala začať v polovici roka 2021.

V rámci reformy chce tiež vláda zefektívni zaisťovanie majetku a jeho správu, vrátane vytvorenia samostatnej inštitúcie, ktorá sa touto agendou bude zaoberať. Úrad pre správu zaisteného majetku by mal mať 21 zamestnancov. Spolu s technickým vybavením sa plánuje financovanie zo štátneho rozpočtu v sume 0,98 milióna eur v roku 2021 a 1,4 milióna eur od roku 2022.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MS Ministerstvo spravodlivosti SRNajvyšší správny súd SRNS Najvyšší súd SRŠpecializovaný trestný súd SRSúdna rada SR