REHOLE: Predstavení rokujú o situácii v Európe

Pascual Chávez
don Pascual Chávez, hlavný predstavený rehole saleziánov Foto: SDB

BRATISLAVA 27. mája (WEBNOVINY) – Téme života rehoľníkov v Európe a potrebe reagovania na jej aktuálnu situáciu sa bude venovať aj druhé tohtoročné zasadnutie, ktoré je v pláne v novembri tohto roka. V úvodnom príhovore predseda UGP don Pascual Chávez, hlavný predstavený rehole saleziánov, poukázal na slová Svätého Otca pri návšteve v Turíne na začiatku mája: „Súčasťou spirituality dnešného človeka je, že Boh je skrytý. Naša epocha sa stala vo veľkej miere Bielou sobotu. Tma tohto dňa provokuje všetkých, ktorí si kladú otázky o živote, predovšetkým nás, veriacich.“

V ďalšej časti sa predseda UGP zaoberal analýzou súčastnej Európy. Centrálnou časťou tejto analýzy bolo biblické čítanie situácie na starom kontinente. Porovnal podmienky života prvých kresťanov s podmienkami dnešného života rehoľníkov v Európe. „Prenasledovanie, ktoré dopadlo na Cirkev v Jeruzaleme nepretrhlo jej prvotný rast, naopak, paradoxne, či skôr pôsobením prozreteľnosti, stalo sa jednou z príčin jej rozšírenia a misionárskeho dynamizmu,“ podčiarkol don Pascual Chávez.

V súčasnom kontexte Európy nemôže byť odpoveďou pesimizmu zoči voči ťažkostiam, ani naivita ohľadom zmien, ktoré sa udiali v ostatných desaťročiach. Ako vhodný vzor reakcia ponúkol postavu misionára apoštola Barnabáša, ktorý pôsobil v cirkevnej obci v Antiochii. Podľa jeho príkladu je moderný rehoľník povolaný k tomu, aby bol dobrým, plným Ducha a viery a predovšetkým aby vedel „vidieť milosť Pána a radovať sa z nej.“

Po predsedovi UGP dostala slovo novinárka z francúzskeho denníka La Croix, ktorá hovorila o niektorých medzníkoch súčasného rehoľného života akými sú pestrosť foriem zasvätenia, veľký počet blahorečení a svätorečení zakladateľov, či tiež nedostatok povolaní. A poukázala aj na niektoré typické črty rehoľného života, pre ktoré môže byť zasvätený život vhodnou odpoveďou na výzvy tretieho tisícročia.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Saleziáni dona Bosca