Samosprávy trápi šetrenie, eurofondy aj niektoré zákony

Fico zmos
Prezident Ivan Gašparovič (vľavo), primátor mesta Nitra Jozef Dvonč (v strede) a premiér Robert Fico (vpravo) počas 24. snemu Združenia miesta a obcí Slovenska. Nitra, 28. máj 2013. Foto: SITA/Martin Havran

NITRA 28. mája (WEBNOVINY) – Šetrenie v samosprávach, niektoré problematické zákony aj nedostatočná pružnosť pri eurofondoch boli témou 24. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa začal dnes v Nitre a potrvá do stredy.

Predseda ZMOS Jozef Dvonč vo svojom príhovore zdôraznil, že združenie sleduje plnenie povinností vyplývajúcich z memoranda o spolupráci medzi ZMOS a Vládou SR.

Podľa memoranda majú mestá a obce na Slovensku tento rok ušetriť päť percent na mzdových nákladoch a desať percent na tovaroch a službách. Dvonč vyzval tie samosprávy, ktoré sa na konsolidácii verejných financií zatiaľ nepodieľajú, aby prehodnotili svoje rozpočtové rámce do konca júna.

V oblasti eurofondov trápi samosprávy zdĺhavý proces prípravy a vyhodnocovania podaných žiadostí a predložených projektov. „Musíme často aj niekoľko mesiacov čakať na kontrolu zo strany riadiaceho orgánu, predložené žiadosti o platbu čakajú na preplatenie aj rok,“ poukázal Dvonč.

Žiadajú realokáciu peňazí

Euro, peniaze
Foto: SITA/AP

Na ďalšie obdobie navrhuje ZMOS vláde, aby urobila korektúry v pripravovaných výzvach.

Podľa združenia treba čo najrýchlejšie rozhodnúť o realokácii finančných prostriedkov zhruba 600 miliónov eur zo zaostávajúcich programov na najsilnejšie programy.

Zároveň žiada, aby sa mestá a obce podieľali na čerpaní fondov EÚ na úrovni minimálne 35 – 40 percent z celkovej alokácie pre SR na programové obdobie 2014 – 2020, s výnimkou veľkej infraštruktúry.

Združenie požaduje aj alokáciu minimálne dvoch miliárd eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre Bratislavský kraj, aby sa zmiernila prílišná tvrdosť voči jeho mestám a obciam zo súčasného programového obdobia.

V oblasti legislatívy žiada združenie urýchliť novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, pripraviť a schváliť zonáciu národných parkov či posilniť postavenie miestnych daní v daňovom systéme SR. Podľa združenia treba zabezpečiť prijatie novely stavebného zákona s dôrazom na vymožiteľnosť jeho ustanovení.

Výhrady k zákonom

Kalvária v Banskej Štiavnici
Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

ZMOS odmieta centralistické tendencie v oblasti stavebného konania. Bude striktne trvať na tom, aby v stavebnom zákone boli v prvom rade zohľadnené potreby miest a obcí.

Príklady z praxe ukazujú, že obce a mestá dokážu najlepšie zabezpečiť všetky služby, uviedol Dvonč. ZMOS preto trvá na zachovaní postavenia každej obce ako stavebného úradu.

Komplexnú a systémovú novelu očakáva ZMOS aj v prípade zákona o sociálnych službách. Dôraz má byť kladený na taký spôsob rozdelenia kompetencií, ktorý je v podmienkach miest a obcí finančne vykonateľný. Združenie podporí zámer ministra spravodlivosti prehodnotiť súčasné znenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

„Treba zabrániť niektorým formám zneužívania tohto zákona, ktoré vedú k neustálemu nárastu byrokracie,“ skonštatoval Dvonč.

Financie pre zriaďovateľov škôl

Ucitelka
Foto: special-ism.com

V oblasti školstva ZMOS trvá na tom, že prostriedky na školstvo musia dostať zriaďovatelia a nie školy.

Prijaté opatrenia v oblasti financovania záujmového vzdelávania považuje Dvonč za dobrý nástroj, ktorý umožní mestám a obciam transparentnejšie a efektívnejšie podporovať záujmové aktivity občanov.

„Situačná správa, ktorú vypracovalo ZMOS, nepotvrdila, že by sa v podmienkach miest a obcí zásadným spôsobom rušili centrá voľného času,“ uviedol Dvonč.

Združenie žiada, aby ministerstvo školstva vyčlenilo v rozpočte svojho rezortu financie na budovanie športovísk, ich opravu, obnovu a tiež prevádzku existujúcich budov, bazénov, telocviční a športových hál.

Spolu 593 delegátov ZMOS-u sa dnes stretlo na Výstavisku Agrokomplex, aby vyhodnotili činnosť združenia a diskutovali o problémoch obcí. Z toho je 82 primátorov a starostov mestských časti Bratislavy a Košíc a 511 starostov.

Okrem toho sa na sneme zúčastňuje 50 domácich a 22 zahraničných hostí. ZMOS zastupuje 2 767 obcí, miest a mestských častí Slovenska, čo je takmer 95 percent z celkového počtu sídel.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef DvončRobert Fico
Firmy a inštitúcie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska