SNK zdigitalizovala prvé veľké dielo v bernolákovčine

Počítač
Foto: www.kennywilliamsddslamesa.com

BRATISLAVA/MARTIN 24. augusta (WEBNOVINY) – Slovenská národná knižnica zdigitalizovala prvé veľké dielo napísané v bernolákovskej slovenčine. Na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejnila dielo katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho s názvom Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom.

Knižnica sprístupnila aj ďalšie Fándlyho diela, ktoré má vo svojich depozitoch.

Juraj Fándly patrí k významných osobnostiam nášho národa. Patril v aktívnym predstaviteľom bernolákovskej generácie a bol príkladom ideálneho osvietenského jozefínskeho farára, ktorý nebol pre svojich farníkov iba kňazom, ale aj zelinkárom a radcom v poľnohospodárskych záležitostiach,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová.

Slovenská národná knižnica na svojej stránke www.dikda.eu zverejnila Fándlyho diela O úhoroch ai Wčelách a Slowenskí Wčelár, Piľní, domajší a poľní hospodár, Zelinkár a Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom. Národná knižnica bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať aj naďalej. „Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, teda po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov,“ ozrejmila hovorkyňa knižnice Miriam Michaela Štefková.

Juraj Fándly sa narodil v roku 1750 v Častej, zomrel v roku 1811 v Doľanoch. Bol osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár. V roku 1771 začal študovať teológiu v Budíne, potom v Trnave.

Roku 1777 bol vysvätený za kňaza a jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola Sereď. V rokoch 1787 – 1788 sa dostal do kontaktu so skupinou vlasteneckej mládeže, ktorá sa sústredila okolo Antona Bernoláka. Keďže Bernolák práve kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, nahovorili Fándlyho, aby svoje dielo Dúverná zmlúva medzi mňichom a diablom, ktoré mal už sčasti hotové, vydal v novej slovenčine.

Dielo má formu dialógu, v ktorom sa zhovárajú diabol Titinillus s učeným konzervatívnym mníchom Atanáziom a jeho cieľom bolo odôvodniť rušenie reholí žobravých mníchov v habsburskej monarchii Jozefom II., obmedzovanie pútí, sviatkov a prepychu v kostoloch.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SNK Slovenská národná knižnica