10pregastro_ foto.jpg

Zachráňme zomierajúce gastro!

Máme poslednú šancu zachrániť zomierajúcu gastronómiu.  Vyzývam preto všetkých zainteresovaných: Vyvolajme celonárodnú Gastro(r)evolúciu!