Garbage dump in the woods

Nový projekt učí ľudí, ako nevytvárať odpad v prírode

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK sa spojila s Ústavom verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Behavioural Insight Teamom v Londýne v pilotnom projekte, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu.
Business people working

ENVI – PAK ocenil najlepší projekt podujatia BIOHACKATHON

ENVI – PAK ocenil najinšpiratívnejší enviro projekt podujatia Lifbee Academy, do ktorého sa zapojili mladí zanietení vedátori. Environmentálne víkendové podujatie BIOHACKATHON vyvrcholilo v nedeľu večer prezentáciami a vyhlásením víťazov.
Thumbnail_adobestock_201067800.jpg

Dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu

Slovensko je o niečo čistejšie! Cez iniciatívu Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI – PAK.
Recycle waste litter rubbish garbage trash junk clean training. Nature cleaning, volunteer ecology green concept. Young woman pick up spring forest at sunset . Environment plastic pollution

Vezmi si ma! vyzýva na zber odpadkov v prírode

Projekt Vezmi si ma! vyzýva pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. apríl) ľudí, aby počas svojich prechádzok neboli ľahostajní k prírode a svojmu okoliu, a aby čas vonku strávili zmysluplne, napríklad zbieraním porozhadzovaných odpadkov.
Banning plastic straws enviromental concerns concept.

Zákaz jednorazových plastov môže pomôcť s problémom skládkovania, myslí si ENVI – PAK

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok 21. 5. 2019 prijala smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorou sa zavádzajú nové prísne obmedzenia používania niektorých jednorazových plastových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK verí, že aj tento krok pomôže k riešeniu najpálčivejšieho problému Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva – k zníženiu miery skládkovania a zároveň aj k čistejšiemu životnému prostrediu.
Logo_envipak.jpg

Aj na Slovensku sa to dá: Obce sa navzájom učia triediť odpad

Zástupcovia mestských, obecných a okresných úradov sa spolu s odborníkmi zo zberových spoločností stretli v Banskej Bystrici. Vymieňali si skúsenosti z oblasti odpadového hospodárstva, hovorili o motivácii občanov triediť odpad a rôznych formách osvety, na ktorú sa zameriavajú. Workshop pripravila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) v nadväznosti na ambiciózne ciele zberu, ktoré ukladá obciam pripravovaná legislatíva.