Zdroj_velux 2.jpg

Ako udržateľný je váš domov?

Nový prieskum odhalil, že iba tretina majiteľov nehnuteľností (36 %) sa skutočne zaujíma o to, aby výrobky zakúpené pri renovácii domu pochádzali z udržateľných materiálov. Top prioritou ostáva cenová dostupnosť (79 %).
P3 ilustracna foto_1_mensia foto.jpg

Logistika si pýta udržateľné riešenia

Typické priemyselné centrá pomaly striedajú moderné logistické parky. Tie dnes nie sú len chladným skladovým priestorom, ale vďaka zdieľaniu podnikových služieb a administratívy, výskumu a vývoju v logistike sa menia na pracovný priestor, ktorý ponúka komfort pre prácu aj relax.
Navrh interieru.jpg

Skupina VELUX prijala záväzok k vytvoreniu udržateľných budov a komunít

Ako môže architektonické riešenie budov vytvárať pohodu pre ľudí a planétu? Koncepcia udržateľných budov a komunít Build for Life (Budovanie pre život) sa zameriava na viaceré výzvy v stavebníctve a vychádza z nového spôsobu uvažovania o našich nových a súčasných miestach na bývanie.
Ecological friendly and sustainable environment

ZSE zverejnila svoj prvý report udržateľnosti ( venergetike.sk)

Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.