Jahnátek už nie je šéfom regulačného úradu, rozhodla o tom vláda

Ľubomír Jahnátek ÚRSO
Dvojnásobný exminister hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek počas uvedenia do funkcie predsedu ÚRSO SITA
  • aktualizované 4. júna o 14:14

Ľubomír Jahnátek už nie je šéfom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vo štvrtok ho na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka z tejto funkcie odvolala vláda. Podľa predloženého materiálu totiž pri svojom menovaní nespĺňal zákonné podmienky stanovené na výkon funkcie predsedu ÚRSO, úrad pod jeho vedením nemal konať nezávisle a problematické je aj pôsobenie jeho syna v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Jahnátek bol vo vládach Roberta Fica minister hospodárstva, ako aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Do čela regulačného úradu ho zvolili v júli 2017. Túto funkciu mal vykonávať až do roku 2023.

Znaky nezákonného postupu

„Výkon pôsobnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pod vedením súčasného predsedu prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc. vykazuje v niektorých veciach tiež znaky nezákonného postupu, ktoré môžu v budúcnosti viesť k zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a súvisiacej právnej zodpovednosti členov vedenia úradu (napríklad niekoľkoročná nečinnosť úradu pri identifikácii daňových a odvodových nedoplatkov výrobcov elektriny s právom na podporu, medializácii výšky tarify za prevádzkovanie systému na rok 2020 ešte pred predložením podkladov zo strany regulovaného subjektu OKTE, a.s.),“ uvádza sa v návrhu na odvolanie.

Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, vďaka odvolaniu Ľubomíra Jahnátka splnila vláda prvý predpoklad k zabezpečeniu naozaj nezávislého a odborného fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. „Pán Jahnátek bol všetko iné, len nie nezávislý,“ vyhlásil. Podľa neho urobil mnoho prešľapov, ktoré nie sú zlučiteľné s riadnym výkonom funkcie. „Dochádzalo k takým rozhodnutiam, že mám podozrenie, že tam bola korupcia,“ doplnil s tým, že ak nové vedenie narazí na trestoprávne konanie, očakáva, že vyvodí aj trestnoprávnu zodpovednosť vo forme podania trestného oznámenia. Škody údajne vznikli miliónom spotrebiteľov, keďže mohli platiť nižšie ceny za energie. Aktuálne bude ÚRSO viesť jeden z jeho podpredsedov, minister prisľúbil skoré vyhlásenie výberového konania.

Jahnátek sa chce domáhať svojich práv

Samotný Ľubomír Jahnátek​​​​​​ považuje svoje odvolanie za nezákonné. „Predseda úradu považuje rozhodnutie Vlády SR za nezákonné, nevie ho zmeniť a bude sa domáhať svojich práv súdnou cestou,“ reagoval pre agentúru SITA.

Podľa návrhu na odvolanie musí predseda úradu spĺňať predpoklady, medzi ktoré patrí aj požiadavka technického, ekonomického alebo právnického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej desiatich rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe. „Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. v čase vymenovania uvedené zákonné predpoklady na výkon funkcie nespĺňal, keďže v jeho prípade nebola dodržaná požiadavka najmenej desaťročnej resp. sedemročnej praxe,“ píše sa v materiáli. Na uvedené účely mu možno podľa aktuálneho vedenia rezortu hospodárstva započítať najviac štyri roky v pozícii ministra hospodárstva.

Kroky v prospech firmy Duslo

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach zároveň ukladá predsedovi úradu pri výkone svojej pôsobnosti konať nezávisle. K porušeniu tohto princípu malo podľa ministerstva hospodárstva prísť v súvislosti s predložením návrhu poslanca Maroša Kondróta na vydanie novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa okrem iného navrhovalo zavedenie osobitných podmienok pre uplatňovanie zľavy z tarify za prevádzkovanie systému pre vybraných koncových odberateľov elektriny. Uplatnenie tejto výnimky v praxi malo mať za následok, že množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje tarifa za prevádzkovanie systému bude nižšie, a to v prospech jedného konkrétneho koncového odberateľa elektriny – spoločnosti Duslo, a.s. Po medializácii poskytol poslanec rozhovor, v ktorom uviedol, že návrh novely predkladal na pokyn Ministerstva hospodárstva SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zákon zároveň stanovuje, že vláda odvolá predsedu ÚRSO aj vtedy, ak jemu blízka osoba je zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov. Syn súčasného predsedu Andrej Jahnátek je pritom zamestnancom a členom manažmentu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Tá je dcérou spoločnosti ČEZ Bohunice, a. s. Praha a spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá podniká pri výrobe a rozvode tepla. Základnou úlohou tejto firmy je pritom príprava projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

„Ide teda o spoločnosť, ktorá má (spoločne so svojimi akcionármi) logický záujem na vhodnom regulačnom prostrední pre výstavbu a neskoršiu prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny,“ poukazuje rezort hospodárstva a dodáva, že za konflikt záujmov je potrebné pokladať aj situáciu, keď je blízka osoba predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zamestnancom a členom manažmentu subjektu kontrolovaného osobami podnikajúcimi v sieťových odvetviach, pokiaľ sa takýto subjekt sám pripravuje na samostatné podnikanie v sieťových odvetviach.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľubomír Jahnátek
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíVláda SR