Img_5325.jpeg

ZSD prináša vlastný svetový unikát, ktorý bude chrániť kolegov v teréne ( venergetike.sk)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa. Zariadenie podobné klasickým smart hodinkám bude mať za úlohu zvukovo, svetelne a vibračne identifikovať prítomnosť elektrického poľa a zároveň upozorní kolegov pracujúcich v teréne na riziko neúmyselného priblíženia sa k zariadeniu pod napätím.
Img_0106 1.jpg

Rozhodnutie Ústavného súdu SR o G- komponente ( venergetike.sk)

Koncom  minulého roka Ústavný súd SR rozhodol vo veci tzv. G-komponentu. Ide o významné rozhodnutie, ktoré môže ukončiť niekoľko rokov trvajúce stovky súdnych konaní. O náleze Ústavného súdu SR a jeho dôsledkoch na prebiehajúce súdne konania sa rozprávame s JUDr. Martinou Filipovou, advokátkou z advokátskej kancelárie BOOM & SMART Slovakia, ktorá zastupovala úspešnú distribučnú spoločnosť.
Ecological friendly and sustainable environment

ZSE zverejnila svoj prvý report udržateľnosti ( venergetike.sk)

Skupina ZSE si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v rámci pôsobenia v energetickom sektore a chce byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Preto už niekoľko rokov ponúka zákazníkom riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.