Mestá a obce musia do konca marca nahlásiť svoju spotrebu energií a palív

Energetická efektívnosť
Ilustračné foto pixabay.com

Monitorovanie spotreby energií a palív je prvým krokom k úsporám, tvrdí Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Mestá a obce by nemali zabudnúť na svoju povinnosť v oblasti energetickej efektívnosti. Samosprávy musia každoročne do konca marca poslať údaje o spotrebe energií a palív do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Monitorovanie spotreby energií je prvým krokom k úsporám. Práve zaznamenané údaje o spotrebe umožňujú samotným obciam analyzovať možnosti a na základe výsledkov zvážiť prípravu technických, organizačných alebo prevádzkových zmien vedúcich k úsporám energie,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Časté chyby

Aktuálne obce do systému zadávajú údaje za minulý rok. Samosprávy musia zadať do monitorovacieho systému údaje o spotrebovanej elektrine, teple na vykurovanie a príprave teplej vody. Okrem toho sa zadáva aj spotreba pohonných hmôt určených na prevádzku motorových vozidiel, prípadne iných strojov. Obce údaje poskytujú na základe účtovných dokladov, ako sú napríklad faktúry za nakupované teplo, palivo alebo pohonné hmoty.

„Najjednoduchšie je údaje zadávať v technických jednotkách, ktoré sú uvedené vo faktúre, napríklad kilowatthodiny alebo litre. Práve so zadávaním údajov v rovnakých jednotkách mali obce v minulosti častý problém. „Medzi časté chyby pri poskytovaní údajov patrí neuvedenie spotreby benzínu a nafty. Do systému je pritom potrebné zadávať celkovú spotrebu, to jest za služobné vozidlá, ale napríklad aj za techniku určenú na starostlivosť o komunikácie alebo úpravu zelene. Paradoxne sa občas zabúda aj na elektrinu, ktorú určite všetky obce využívajú,“ uviedol riaditeľ odboru monitorovania energetickej efektívnosti SIEA Peter Štibraný.

Široké uplatnenie

Okrem obcí a miest zadávajú do systému údaje aj správcovia budov, dodávatelia energie, prevádzkovatelia distribučných systémov energie, energetickí audítori a ďalšie povinné osoby. „Vďaka analýze zhromaždených údajov je možné identifikovať aj oblasti s najväčším potenciálom úspor a na základe toho navrhnúť prípadné podporné mechanizmy, ktoré by spotrebiteľov k úsporným opatreniam motivovali,“ dodala Gavorová.

Výsledky monitorovania spotreby energie majú podľa SIEA široké uplatnenie. Samotná obec má vďaka monitorovaniu spotreby k dispozícii základný materiál pre plánovanie úsporných opatrení. „Riešení je veľa, od prehodnotenia využívania objektov, rekonštrukcie tepelných zdrojov, výmeny okien až po významnú obnovu budov a prípadné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V budúcnosti bude modul poskytovať pridanú hodnotu aj vo forme porovnania vlastnej spotreby obce na obyvateľa voči slovenskému alebo regionálnemu priemeru. To môže byť významným podnetom na hľadanie riešení najmä v obciach s vysoko nadpriemernou spotrebou jednotlivých foriem energie,“ doplnil Štibraný.

Údaje do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti zadávajú obce a mestá prostredníctvom elektronického modulu Celková vlastná spotreba (CVS) od roku 2015. „Doterajšie skúsenosti naznačujú, že táto zákonom stanovená povinnosť bola pre mnohé samosprávy prvým podnetom, aby sa začali systematicky zaoberať spotrebou energie a možnosťami ako ju znížiť,“ konštatovala Gavorová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra