Ministerstvo nevie zasiahnúť do rozhodnutia regulačného úradu, bude ho však sledovať

KORONAVÍRUS: Ekonomické opatrenia vlády
Minister hospodárstva Richard Sulík počas tlačovej konferencie predsedu vlády SR o ekonomických opatreniach na pomoc zamestnancom, živnostníkom a firmám. Bratislava, 29. marec 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) nemôže zasahovať do rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre agentúru SITA takto reagoval rezort hospodárstva na list Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), v ktorom sa sťažuje na konanie regulačného úradu. Ten zverejnil zoznam vyše stovky výrobcov zelenej elektriny, ktorým od apríla 2014 zaniklo právo na podporu doplatkom. „Evidujeme podnety od konkrétnych výrobcov. Nepovažujeme za správne, že poškodení nemajú možnosť ani len požiadať o preskúmanie takéhoto postupu ÚRSO, ktorého rozhodnutia aj v minulosti vyvolali viaceré pochybnosti. Hoci rezort nemôže zasahovať do rozhodnutí ÚRSO, môže upozorňovať na to, aby rozhodnutia úradu neboli likvidačné,“ uviedlo ministerstvo, ktoré chce v maximálnej možnej miere dohliadať na transparentnosť rozhodnutí regulátora.

„Cieľom ministerstva rozhodne nie je likvidovať sektor, v ktorom má Slovensko záväzky voči Európskej komisii, a do ktorého navyše slovenskí spotrebitelia elektriny investovali stovky miliónov eur,“ konštatovalo ministerstvo.

Vyše stovka výrobcov elektriny

Zoznam zverejnený regulačným úradom obsahuje 104 výrobcov zelenej elektriny. „Väčšine z nich malo zaniknúť právo na podporu v roku 2014 alebo 2015 a teda prišli o podporu na deväť a viac rokov. Podľa našich predbežných odhadov celková výška podpory, o ktorú výrobcovia takto prišli presahuje sumu 200 miliónov eur,“ uviedol pre agentúru SITA právnik Pavol Poláček z právnej kancelárie Poláček & Partners.

Regulátor je presvedčený, že si len splnil svoju zákonnú povinnosť. Vypracoval a uverejnil zoznam výrobcov, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu a tak strácajú nárok priamo z aktuálne platnej legislatívy. „Každý výrobca v hláseniach, zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 čestným vyhlásením uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok, čím výrobca v zmysle zákona deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v zmysle zákona v dobrej viere. Novelou zákona o podpore predmetná povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol úrad povinný overovať plnenie finančných povinností subjektov voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci,“ vysvetlil pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Dodržali platnú legislatívu

Úrad podľa právnika Poláčka bližšie nevysvetlil, prečo k tomuto kroku pristúpil až teraz, a prečo zánik práva na podporu de facto posudzoval viac ako šesť rokov dozadu. „Na zozname sú napríklad výrobcovia, ktorých dlžné poistné bolo vo výške niekoľkých stoviek eur, prípadne boli v omeškaní len niekoľko týždňov a dlžnú sumu už dávno pred rokmi uhradili,“ dodal Poláček. Ako upozornil, podlžnosti voči Sociálnej poisťovni nie sú jediným dôvodom zániku práva na podporu. Dôvodom podľa zákona o podpore OZE môže byť aj nedoplatok na dani či poistnom na zdravotné poistenie. „Zverejnený zoznam sa však týchto dôvodov zániku práva na podporu netýka. Nedá sa vylúčiť, že ÚRSO v najbližšom období zverejní ďalšie zoznamy,“ konštatoval Poláček.

Výrobcovia zelenej elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, podľa regulátora strácajú nárok priamo z aktuálne platnej legislatívy, nie rozhodnutím úradu. „Úrad si len splnil svoju zákonnú povinnosť vypracoval a uverejnil zoznam a zaslal informácie na OKTE,“ dodal Igaz s tým, že ak výrobca nesúhlasí so svojím zaradením na zoznam, môže sa obrátiť na príslušnú inštitúciu (Sociálna poisťovňa, finančná správa, či príslušná zdravotná poisťovňa), aby si overil, či nebol počas poberania podpory neplatičom. „Následne, ak úradu zdokladuje, že nikdy neporušil záväzky voči tejto inštitúcii a teda neporušil platnú legislatívu, úrad ho zo zoznamu vyradí a podpora bude pokračovať,“ uzavrel Igaz.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Pavol Poláček
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRSAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemysluÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví