NAFTA investovala do spoľahlivej a bezpečnej prevádzky

Nafta
Ilustračné foto. Nafta, a.s.

Prevádzkovateľ podzemných zásobníkov plynu bol aktívny aj na západe Ukrajiny.

Investície spoločnosti NAFTA smerovali vlani znova najmä do spoľahlivej a bezpečnej prevádzky. „V prevádzkovej činnosti sa zameriavame na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, ktorá je pre spoločnosť NAFTA nesmierne dôležitá. Investície smerujú do bezpečnosti, zvyšovania automatizácie a využívaní množstva zozbieraných informácií pre potreby ďalšej optimalizácie procesov. Neustále pracujeme na zvyšovaní bezpečnosti našich zariadení, ochrany zdravia zamestnancov, dodávateľov a osôb žijúcich v okolí našich prevádzok a ochrane životného prostredia,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti NAFTA Martina Štecová.

Firma vlani pokračovala v projektoch na zahraničných trhoch. „V tejto súvislosti sme prejavili záujem o prevzatie podzemných zásobníkov Inzenham, Wolfersberg a Breitbrunn v nemeckom Bavorsku a začiatkom roka 2018 sme podpísali zmluvu o predaji so spoločnosťou DEA Deutsche Erdoel AG,“ dodala Štecová.

Prevádzkovateľ podzemných zásobníkov plynu bol aktívny aj na západe Ukrajiny. „V rámci zahraničných aktivít sme rozvíjali prieskumné činnosti v oblasti Užhorodu, kde NAFTA aktívne pôsobí vďaka spolupráci so spoločnosťou Cub Energy Inc. V roku 2017 boli zrealizované 3D seizmické merania na ploche 118 kilometrov štvrcových. V minulom roku prebiehalo vybavenie vstupov a povolení na pozemky pre vrtné plochy a prístupové cesty; legislatívne povolenia a príprava na realizáciu prieskumných vrtov, ktoré sú naplánované na tento rok. Na tomto území vidíme podobný geologický trend ako na Slovensku a to nám dáva príležitosť naplno využiť naše dlhoročné znalosti a skúsenosti v prieskume a ťažbe uhľovodíkov,“ doplnila Štecová.

NAFTA pokračovala aj v prieskumnom projekte v okolí mesta Trnava so spoločnosťou zo skupiny Vermillion Energy Inc. V roku 2017 bolo zrealizované 3D seizmické meranie na ploche približne 250 kilometrov štvorcových, čo predstavuje najväčší 3D seizmický projekt aký bol realizovaný na území Slovenska. „V minulom roku prebiehala interpretácia získaných 3D seizmických dát z roku 2017 a identifikovanie vrtných prospektov. V súčasnosti pripravujeme vrtné projekty,“ spresnila Štecová.

V záujme zvýšenia efektivity NAFTA uzavrela zmluvu o spolupráci so spoločnosťou OMV Austria Exploration & Production GmbH. „Predmetom zmluvy bola vzájomná podpora v prípade vzniku mimoriadnej situácie v budúcnosti. Pri odstraňovaní mimoriadnej situácie sú obe spoločnosti pripravené si navzájom pomôcť vyčlenením svojej technológie alebo ľudských zdrojov,“ konštatovala Štecová.

Okrem spomínanej spolupráce sa NAFTA v minulom roku pridala k vodíkovej iniciatíve, ktorej cieľom je maximalizovať potenciál vodíka vyrobeného z obnoviteľných zdrojov. „Vodík ako energonosič má potenciál pokryť nerovnomernosť výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom jeho uskladnenie prinesie flexibilitu práve pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Potenciál „obnoviteľného“ vodíka je nielen v jeho možnosti riešenia uskladnenia energie, ale obnoviteľný vodík je považovaný za udržateľný klimatický energonosič, ktorý je možné využiť v rôznych oblastiach – doprava, energetika, priemysel a pod. Práve z týchto dôvodov sa očakáva, že obnoviteľný vodík sa stane v najbližších rokoch kľúčovým nástrojom pre globálnu dekarbonizáciu životného prostredia,“ uzavrela Štecová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom