PORADŇA: Slnečná energia nemusí byť výhodná pre každú domácnosť

OZE obnoviteľné zdroje slnečná energia
Ilustračné foto. pixabay.com

Spoločnosť innogy Slovensko upozorňuje domácnosti, aby sa nedali oklamať zavádzajúcimi výpočtami ekonomickej efektívnosti fotovoltiky.

Štát už rok a pol finančne podporuje slovenské domácnosti pri kúpe a inštalácii malého obnoviteľného zdroja energie. Jedným z podporovaných malých zdrojov sú aj slnečné kolektory. Tie zo strany slovenských domácností patria medzi najobľúbenejšie podporované malé obnoviteľné zdroje. Ako však upozorňuje spoločnosť innogy Slovensko prostredníctvom svojho portálu oversito.sk, energia zo slnka môže byť aj nevýhodná. „Nedajte sa oklamať zavádzajúcimi výpočtami ekonomickej efektívnosti fotovoltiky. Overte si návratnosť investície a jej výhodnosť pre vašu domácnosť,“ upozornila firma, ktorá vidí dvanásť kritických oblastí, ktoré môžu ovplyvniť to, či využitie slnečnej energie je pre domácnosť výhodnou a návratnou investíciou.

Ročná úspora

Domácnosti by mali spozornieť už pri uvedenej ročnej úspore na energie, ktorá je bez ohľadu na špecifiká tej ktorej domácnosti neraz deklarovaná v stovkách eur. „V ponukách býva prezentovaná potenciálna úspora, všeobecne pre všetkých zákazníkov a preto ju nie je možné brať ako garantovanú,“ uviedla spoločnosť innogy.

Ekonomické výnosy

Firma innogy tvrdí, že čísla po inštalovaní slnečných kolektorov o ekonomickom výnose a návratnosti sú často len výmyslom. Sú bez presných výpočtov a zohľadnenia situácie domácnosti.

Predpoklad 100-percentnej produkcie

Podľa firmy innogy nie je reálne tvrdiť, že domácnosť spotrebuje 100 % vyrobenej zelenej elektriny.

Cena elektriny

Pri výpočtoch návratnosti a ekonomickej výnosnosti slnečných kolektorov sa vo väčšine prípadov používajú ceny elektriny na hornej hranici a nezohľadňujú jednotlivé tarify. „Pri porovnaní s cenníkom zistíme, že uvedené ceny sú platné pre veľmi malú skupinu zákazníkov a v skutočnosti zákazníci reálne platia za variabilnú zložku menej, aj pod 0,10 eur za kilowatthodinu,“ dodala firma innogy.

Predikcia budúcich cien elektriny

Pri stanovovaní budúcich cien elektriny vychádzajú viacerí predajcovia slnečných kolektorov z Energetickej mapy EÚ do roku 2034. Skutočnosť je však podľa innogy iná. „Cena elektriny pre domácnosti má za posledných päť rokov klesajúci trend. Na cenu vplývajú ako regulačná politika, tak aj vývoj trhovej ceny elektrickej energie,“ upozorňuje firma.

Kalkulácia počas celého obdobia životnosti

Pri prepočtoch na dlhšie obdobie sa vo viacerých prípadoch počíta s tým, že tieto vyššie uvedené ceny, často aj 0,30 eur za kilowatthodinu, budú platiť celých 20 rokov. „To nie je pravda, pretože dnes a minimálne prvý rok sú ceny na úrovni tretiny z tejto sumy,“ uviedla firma innogy.

Poznámky pod čiarou / s hviezdičkou

Tak ako u iných zmluvách, aj tu platí, že poznámky pod čiarou sú veľmi dôležitou súčasťou zmluvy.

Dodatočné investície

Pri kupovaní slnečných kolektorov by mala slovenská domácnosť počítať aj s dodatočnými nákladmi, ako je napríklad ochrana pred bleskom.

Zamlčovanie ďalších investícií

Podľa spoločnosti innogy je zamlčovanie ďalších investícií veľmi bežná praktika. Zákazník napríklad často nie je informovaný o obmedzenej životnosti batérií, o nákladoch spojených so servisom a údržbou, alebo o dĺžke životnosti technológie.

Nekorektné informácie o pripojení do siete

Slovenské domácnosti by si mali dať pozor, aby nainštalovaný systém bol schválený distribučnou spoločnosťou, bol v zozname oprávnených zariadení a mal príslušný certifikát.

Prefinancovanie produktu

Predajcovia ponúkajú aj možnosť získania produktu prostredníctvom úveru, avšak do ceny produktu respektíve celkových investícií nezapočítavajú náklady na úverové produkty.

Ohlásenie drobnej stavby

Inštaláciu fotovoltických panelov je potrebné ohlásiť stavebnému úradu. Právnickú osobu to vyjde na 30 eur a fyzickú na 10 eur. „V zmluve preto odporúčame jasne stanoviť, kto je za ohlásenie drobnej stavby zodpovedný a kto hradí poplatky,“ konštatovala spoločnosť innogy.

Viac informácií nájdete na stránke OVERSITO.SK

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie innogy