Regulačná rada je stále personálne oklieštená

Elektrina žiarovka svetlo
Ilustračné foto. Master isolated/FreeDigitalPhotos.net

Najvyššiemu regulačnému energetickému orgánu chýbajú od konca vlaňajška dvaja členovia.

Reguláciu v energetike v súčasnosti kontroluje menej ľudí, ako by malo. Najvyššiemu regulačnému energetickému orgánu, Regulačnej rade, totiž od konca minulého roka stále chýbajú dvaja členovia. Menovať ich má prezident SR Andrej Kiska. Jedného na návrh vlády a jedného na návrh Národnej rady SR. V prípade parlamentného kandidáta sa ešte prezident nerozhodol. Vládny kandidát v súčasnosti ani neexistuje. „Prezident nemá návrh od vlády, pôvodný návrh vláda stiahla. Za národnú radu má prezident dvoch kandidátov na jedno miesto. Prezident návrhy študuje, po ich vyhodnotení sa rozhodne, ktorého kandidáta vymenuje. Stane sa tak zrejme v najbližších týždňoch,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Mlčiaca vláda

Prečo vláda stiahla svojich dvoch kandidátov, sme sa ani po viacerých urgenciách nedozvedeli. Nedozvedeli sme sa ani to, kedy príde vláda s novým návrhom kandidátov. Vláda na návrh svojho predsedu, vtedajšieho premiéra Roberta Fica, koncom novembra minulého roka navrhla prezidentovi dvoch kandidátov, a to Rudolfa Kočiška a Vladimíra Pastoreka. Jeden z nich, podľa rozhodnutia prezidenta SR, mal nahradiť v Regulačnej rade Vladimíra Čepka, ktorému funkčné obdobie skončilo v polovici novembra minulého roka.

Do kompetencie Regulačnej rady patrí

a) prijímanie regulačnej politiky, vrátane zmeny alebo doplnenie,
b) rozhodovanie o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam úradu vydaných v konaní o cenovej regulácii, v konaní o vecnej regulácii a v prípade mimoriadnej regulácie, okrem rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiam o uložení pokuty,
c) voľba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
d) podanie návrhu kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady a návrhu na odvolanie predsedu Regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky,
e) voľba podpredsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
f) schvaľovanie
1. návrhov dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie,
2. rokovacieho poriadku Regulačnej rady,
3. správy o činnosti úradu,
4. zriadenia pracovísk úradu mimo jeho sídla,
5. ročnej účtovnej závierky úradu,
g) vyjadrovanie sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.

Kandidát národniarov

Strážiť ceny energií v Regulačnej rade, ktorá pôsobí na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako kontrolný a odvolací orgán, by mal aj nominant vládnej strany SNS. Poslanci Národnej rady SR si totiž začiatkom februára zvolili za kandidátov na člena Regulačnej rady Jána Ďuriša a Ivana Galbičku. Prvého menovaného nominoval do voľby poslanec za SNS Dušan Tittel a druhého jeho poslanecký kolega Anton Hrnko. Jeden z nich by mal nahradiť v Regulačnej rade Viliama Mikuláša. Tomu skončilo šesťročné funkčné obdobie koncom decembra minulého roku.

Pracovať môžu

Regulačná rada zatiaľ funguje aj bez dvoch členov. „Faktom je, že Regulačná rada naďalej vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o regulácii, to znamená, že pravidelne zasadá a rozhoduje v odvolacom konaní,“ povedal pre náš portál hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Regulačná rada je podľa neho aj v menšom počte uznášaniaschopná. „Zákon o regulácii si vyžaduje na rokovaní prítomnosť predsedu alebo podpredsedu Regulačnej rady a najmenej ďalších troch členov, ktorí rozhodujú hlasovaním väčšinou hlasov všetkých svojich členov,“ vysvetlil Igaz. Ten sa nechcel vyjadrovať k termínom vymenovania nových členov. „ÚRSO zo zákona nekomentuje politikov a ich rozhodnutia,“ konštatoval Igaz.

Šiesti na šesť rokov

Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Rada sa podľa regulačného zákona z jednej tretiny obnovuje každé dva roky. Prezident SR vymenúva troch členov rady na návrh Národnej rady SR a troch členov na návrh vlády SR. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo.

Podľa v minulom roku schválenej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady volia spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Hlava štátu v auguste vymenovala nového predsedu Regulačnej rady Radoslava Naništu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíVláda SR