Regulátor kontroloval aj počas pandémie, firmám uložil pokuty za takmer 41 tisíc eur

Súd, peniaze
Gavel and euro Foto: ilustračné, gettyimages.com

Pandémia koronavírusu ovplyvnila kontrolnú činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ale nezastavila ju. V druhom štvrťroku úrad ukončil 11 kontrol v regulovaných subjektoch a vydal 11 rozhodnutí s celkovou výškou uložených pokút 40 900 eur. Toto obdobie bolo pritom podľa úradu významne poznačené epidemiologickými opatreniami na Slovensku súvisiacimi so šírením koronavírusu, pre ktoré sa museli kontroly utlmiť. Kontroly sa vykonávali najmä elektronicky. Celkový výkon bol teda mierne spomalený, no napriek zložitým podmienkam sa podľa úradu nezastavil.

Porušenia v elektroenergetike

V prvom polroku ukončil úrad celkovo 26 kontrol v regulovaných subjektoch. Z výsledkov kontrol vyplýva, že medzi najčastejšie porušenia v elektroenergetike a plynárenstve patrí podnikanie v energetike – dodávka elektriny alebo plynu – bez povolenia, prípadne rozpočítavanie dodávky energií bez oznámenia úradu do 30 dní od začiatku. Ďalej je to neposkytnutie pravdivých údajov v predloženom vyhodnotení štandardov kvality, chyby vo vyúčtovaniach a faktúrach a účtovanie cien bez cenového rozhodnutia úradu.

Pochybili aj vodári

V oblasti vodárenstva boli najčastejšími deliktmi chybné údaje v tabuľkách predložených na základe výzvy úradu a nesprávne účtovanie ceny za dodávku a distribúciu vody a za čistenie odpadovej vody. V oblasti teplárenstva bolo najčastejším deliktom, že dodávateľ tepla nezúčtoval so svojimi odberateľmi neoprávnené náklady zahrnuté vo variabilnej alebo fixnej zložke maximálnej ceny tepla, čím ich zadržal pre seba až do splnenia opatrenia úradu na ich vrátenie, a taktiež podnikanie v oblasti teplárenstva bez povolenia.

Úrad má v súčasnosti rozpracovaných ďalších 25 kontrol v regulovaných subjektoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví